Tiếng Anh lớp 9

Unit 9: Natural Disasters - Thiên tai

RELATIVE CLAUSES (Mệnh đề quan hệ) Unit 9 Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3.5 trên 8 phiếu

RELATIVE CLAUSES (Mệnh đề quan hệ) : NON-DEFINING ADJECTIVE CLAUSES (Mệnh đề tính từ không xác định). Mệnh đề tính từ không xác định (Non- defining adjective clauses) là phần giải thích hay thêm thông tin cho tiền ngữ (antecedent)

1. RELATIVE CLAUSES (Mệnh đề quan hệ) NON-DEFINING ADJECTIVE CLAUSES (Mệnh đề tính từ không xác định).

Mệnh để tính từ không xác định (Non- defining adjective clauses) là phần giái thích hay thêm thông tin cho tiền ngữ (antecedent); chúng ta có thể bỏ nó đi, nhưng tiền ngữ vẫn rõ nghĩa.

1. Mệnh đề tính từ không xác định có những đặc điểm sau:

- luôn được ngăn cách bởi dấu phẩy (commas),

e.g.: It was John, who called you last night.

(Đó là John, người điện thoại cho bạn đêm qua.)

The Nile River, which is the longest ill the world, is in the northeast of Africa.

(Sông Nile, sông dài nhất thế giới, ở đông bắc Phi châu)

2. Tiền ngữ (antecedent) là từ xác định (definite noun).

a.  danh từ riêng (proper nouns).

e.g.: Nguyen Du, who wrote the work “Kim Van Kieu, is a Kreat Vietnamese poet”.

(Nguyễn Du, người viết tác phẩm “Kim Vân Kiều”, là một thi hào Việt Nam.)

Mount Ba Đen, which is the highest in the south, is in Tay Ninh province.

(Núi Bà Đen, là ngọn cao nhất miền nam, ở tỉnh Tây Ninh.)

b. Từ được bổ nghĩa bởi sở hữu tính từ (possessive adjectives : my, your, her, his, ...) hay chỉ thị tính từ (demonstrative adjectives : this f these, that / those).

e.g.: That building, where they worked two years ago, is used as a guest house.

(Cao ốc kia, nơi họ làm việc cách đây hai năm, giờ được dùng làm nhà khách.)

This book, which you gave me last summer, is very interesting.

(Cuốn sách mà bạn cho tôi mùa hè qua, rất hay.)

-  từ được bổ nghĩa bởi một cụm tính từ (an adjective phrase).

e.g.: The man in black, who’s speaking to the principal, is an environmental activist.

(Người đàn ông mặc đồ đen, người đang nói chuyện với hiệu trưởng, là nhà hoạt động môi trường.)

c. Đại từ quan hệ làm túc từ (objective relative pronouns) không được bỏ (như ở mệnh đề tính từ xác định).

e.g.: That boy. whom you saw in the library last week, is the best in my class.

(Cậu ấy, người bạn thấy ở thư viện tuần qua, là học sinh giỏi nhất lớp tôi.)

The books on top of the shelf, which you recommended me, are Dickens’s novels.

(Những cuốn sách trên kệ, (mà) bạn giới thiệu cho tôi, là tiểu thuyết của Dickens.)

d. Từ  "THAT" không bao giờ được dùng.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Getting started - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9

Thuy is talking to her grandmother. Thuy: Grandma, it’s the weather forecast on TV. Grandma: Can you tu up the volume, Thuy? Thuy: Yes, Grandma. Weatherman: Here is tomo

Xem chi tiết
Speak - Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 9 trang 76 SGK Tiếng Anh lớp 9

Check (x) what preparations you think should be made for a typhoon.

Xem chi tiết
Listen - Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 9 trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 9

An expert is giving a talk an how to live with earthquakes. Listen to the talk, then complete the table

Xem chi tiết
Write - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 9

Imagine you are visitting your relatives or friends in another part of Viet Nam or in a different country. Write a letter to your family. Follow the outline.

Xem chi tiết
Listen and read - Unit 2 trang 13 SGK Tiếng Anh 9 Listen and read - Unit 2 trang 13 SGK Tiếng Anh 9

For centuries, poets, writers and musicians have mentioned the ao dai in poems, novels and songs. The ao dơi is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and wo over loose pants

Xem chi tiết
Read - Unit 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 9

The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it.

Xem chi tiết
Listen - Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh 9 Listen - Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh 9

You will hear a public announcement about a lost little girl called Mary. Listen and check (v) the letter of the correct picture to show what Mary is wearing.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com