Getting started - Unit 2 trang 13 SGK Tiếng Anh 9


Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from. (Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

Đề bài

GETTING STARTED 

Look at the dress these people are wearing. Decide where each person comes from.

(Nhìn y phục những người này đang mặc. Quyết định mỗi người từ đâu đến.)

Lời giải chi tiết

1. She comes from Japan.

2. She comes from Vietnam.

3. He comes from Scotland.

4. She comes from India.

5. He comes from the western part of the United States.

6. She may come from one of the Islamic countries.

Tạm dịch: 

1. Cô ấy đến từ Nhật Bản.

2. Cô ấy đến từ Việt Nam.

3. Anh ấy đến từ Scotland.

4. Cô ấy đến từ Ấn Độ.

5. Anh ấy đến từ vùng phía Tây nước Mĩ

6. Cô ấy có thể đến từ các nước Hồi giáo. 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 111 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí