Tiếng Anh lớp 9

Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm

Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ). Có 2 loại mệnh đề tính từ: Mệnh đề tính từ xác định hay giới hạn và mệnh đề tính từ không xác định hay không giới hạn.

Kinds of adjective clauses (Loại mệnh đề tính từ)

Có 2 loại mệnh đề tính từ: Mệnh đề tính từ xác định hay giới hạn và mệnh đề tính từ không xác định hay không giới hạn.

a) Defining adjective clauses (Mệnh đề tính từ xác định) : là một thành phần của câu; nó xác định hay phân loại tiền ngữ, và không thể bỏ.

e.g.: The house which is on the street corner is a library.

(Cái nhà ở góc đường là thư viện.)

The girl who is talking with Ms Jane is Mary’s sister

(Cô gái đang nói chuyện với cô Jane là chị của Mary.)

- Nếu chúng ta bỏ mệnh đề tính từ, tiền ngữ 'The house va "The girl” không rõ nghĩa.

Chú ý : Ở mệnh đề tính từ xác định, đại từ quan hệ làm túc từ có thể (lược bỏ).

e.g.: The boy (whom / that) you gave a new book is a good pupil.

(Cậu bé anh cho cuốn sách mới là học sinh giỏi.)

The shop (which / that) you bought this bag at is the biggest in the village.

(Tiệm bạn mua cái cặp này là tiệm lớn nhất trong làng)

b) Non-defining adjective clauses (Mệnh đề tính từ không xác định): là phần thêm vào để giải thích hay thêm thông tin cho tiền ngữ. Nếu bỏ mệnh đề tính từ, tiền ngữ vẫn có nghĩa đầy đủ.

e.g.: That boy, who's sitting in the front row, is the best in class.

(Cậu bé kia, người ngồi ở dãy đầu, là học sinh giỏi nhất lớp).

This book, which you talked with me about, is one of Dickens'novels.

(Cuốn sách này, cuốn sách bạn đã nói với tôi, là một trong những tiểu thuyết của Dickens.)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

ADJECTIVE / RELATIVE CLAUSES ( Mệnh đề tính từ / quan hệ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9 ADJECTIVE / RELATIVE CLAUSES ( Mệnh đề tính từ / quan hệ) Unit 8 SGK Tiếng Anh 9

WHICH : dùng thay tiền ngữ chỉ về sự việc hay con vật, làm chủ từ hoặc túc từ của mệnh đề tính từ. THAT : dùng thay cho tiền ngữ chỉ người, sự việc hay con thú, làm chủ từ hoặc túc từ của mệnh đề tính từ.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 8 trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 8 trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 9

1. Work with a partner. Match the icons with the names of the celebrations they represent. ( Thực hành với một người bạn cùng học. Ghép các hình với tên của cá lễ kỉ niệm chúng tượng trưng).

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 8 trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 8 trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 9

Although there are many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people.

Xem chi tiết
Speak - Unit 8 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 8 trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 9

This is how to give and respond to compliments: Give a compliment Respond to a compliment

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com