Ngữ pháp: Động từ + V-ing - Unit 5 SGK Tiếng Anh 9


1.Động từ theo sau giới từ luôn luôn ờ dạng danh động từ (gerund), e.g.: He’s interested in speaking English.

VERB + GERUND. (Động từ + danh động từ).

Tiếng Anh có một số động từ có động từ theo sau ở dạng danh động từ (gerund) như : mind (quan tâm), avoid (tránh), mention (quan tâm). finish (làm xong), practise (thực hành), postpone (hoãn lại), imagine (tưởng tượng), consider (xem xét), enjoy (thưởng thức, thích thú), admit  (thừa nhận), suggest (đề nghị). can't help (không thể không...), can't bear = can't stand (không thể chịu được),...

e.g.: His son enjoys reading picture-books.

(Con trai ông ấy thích đọc sách truyện tranh.)

They postponed building a new school in the area.

(Họ đã hoãn xây một trường mới ở khu vực này.)

1. Động từ theo sau giới từ luôn luôn ở dạng danh động từ (gerund),

e.g.: He’s interested in speaking English.

(Anh ấy thích nói tiếng Anh.)

His brother gave up smoking.

(Anh của anh ấy đã bỏ hút thuốc.)

2. Những động từ như : NEED (cần), REQUIRE (cần), DESERVE (xứng đáng), WANT (cần),... có động từ theo sau ở dạng danh động từ (gerund) khi chủ từ là từ chỉ đồ vật hay sự việc và có nghĩa bị động (passive meaning).

e.g.: This room needs repainting.

(Phòng này cần được sơn lại.)

Your hair requires cutting.

(Tóc bạn cần được cắt.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí