Tiếng Anh lớp 9

Unit 5: The Media - Phương tiện truyền thông

VERB + GERUND (Động từ + danh động từ) Unit 5 SGK Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3.5 trên 10 phiếu

1.Động từ theo sau giới từ luôn luôn ờ dạng danh động từ (gerund), e.g.: He’s interested in speaking English.

VERB + GERUND. (Động từ + danh động từ).

Tiếng Anh có một số động từ có động từ theo sau ở dạng danh động từ (gerund) như : MIND (quan tâm), AVOID (tránh), MENTION (quan tâm). FINISH (làm xong), PRACTISE (thực hành), POSTPONE (hoãn lại), IMAGINE (tưởng tượng), CONSIDER (xem xét), ENJOY (thưởng thức, thích thú), ADMIT (nhận), SUGGEST (đề nghị). CAN’T HELP (không thể không...), CAN’T BEAR CAN’T STAND (không thể chịu được),...

e.g.: His son enjoys reading picture-books.

(Con trai ông ấy thích đọc sách truyện tranh.)

They postponed building a new school in the area.

(Họ đã hoãn xây một trường mới ở khu vực này.)

1. Động từ theo sau giới từ luôn luôn ở dạng danh động từ (gerund),

e.g.: He’s interested in speaking English.

(Anh ấy thích nói tiếng Anh.)

His brother gave up smoking.

(Anh của anh ấy đã bỏ hút thuốc.)

2. Những động từ như : NEED (cần), REQUIRE (cần), DESERVE (xứng đáng), WANT (cần),... có động từ theo sau ở dạng danh động từ (gerund) khi chủ từ là từ chỉ đồ vật hay sự việc và có nghĩa bị động (passive meaning).

e.g.: This room needs repainting.

(Phòng này cần được sơn lại.)

Your hair requires cutting.

(Tóc bạn cần được cắt.)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Getting started - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9

Work with a partner. Ask and answer questions about your favorite activities and how much time you spend on each activity.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9

Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.

Xem chi tiết
Speak - Unit 5 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 5 trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 9

Work with a partner. Read the dialogue. Lien: You like watching sports, don’t you. Trung? Trung: Not really. Some sports are so violent, and I don’t like watching them. I prefer documentaries.

Xem chi tiết
Listen - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 5 trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 9

Listen to a conversation between Chau and her father.

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9

Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com