Adjectives & Adverbs ( Tính từ & Trạng từ) Unit 6 Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

1. Adjectives (Tính từ) : là từ hay một cụm từ bổ nghĩa cho một danh từ (a noun), hay một đại từ (a pronoun).

ADJECTIVES & ADVERBS .( Tính từ & Trạng từ)

1. Adjectives (Tính từ) : là từ hay một cụm từ bổ nghĩa cho một danh từ (a noun), hay một đại từ (a pronoun).

e.g.: He's a good pupil.          

(Anh ấy là học sinh ngoan.)

e.g. This is an interesting book.                    

(Đây là quyển sách hay.)

Tính từ không có dạng số nhiều, trừ THIS / THAT — THESE / THOSE (demonstrative adjectives: chỉ thị tính từ ).

e.g.: He has a nice house.

(Anh ấy có một cái nhà xinh xắn)

e.g. She has three nice puppies.

(Cô ấy có ba con chó con dễ thương.)

2. Positions. (Vị trí).

Tính từ bổ nghĩa cho danh từ thường đứng trước danh từ.

e.g. : the polluted water (nước bị ô nhiễm)

an old house (nhà xưa)

3. Tính từ theo sau động từ liên kết (linking verbs)

e.g.: He looks sad. (Anh ấy trông có vẻ buồn.)

- The prices of goods become expensive. (Giá hàng hóa trở nên đắt dỏ.)

Các động từ liên kết thường dùng (Common linking verbs) : BE, BECOME, GET (trở nên), FEEL (cảm thấy), LOOK (trông có vẻ), SEEM (dường như), GROW(trở nên), APPEAR (trông có vẻ), TASTE (có vị), SMELL (có mùi),SOUND (nghe cỏ vẻ), . . .

e.g.: The coffee smells good. ( Cà phê có mùi ngon.)

        He sounds ill.  (Anh ấy có vẻ bị bệnh)

Loigiaihay.com 

Getting started - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9

Match these enviromental problems to the pictures. Picture c garbage dump

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9

Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists. “I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to

Xem chi tiết
Speak - Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9 Speak - Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9

Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

Xem chi tiết
Listen - Unit 6 trang 50 SGK Tiếng Anh 9 Listen - Unit 6 trang 50 SGK Tiếng Anh 9

Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes (Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thế nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9 Listen and Read - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Choose the correct option to complete the sentences. (Chọn câu đúng điền vào các câu.)

Xem chi tiết
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 9 Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 1 SGK Tiếng Anh 9

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 1

Xem chi tiết
Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9 Speak - Unit 1 trang 8 SGK Tiếng Anh 9

Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise book. Then read it with your partner.

Xem chi tiết
Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 1 trang 9 SGK Tiếng Anh 9

Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com