Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 SGK Tiếng Anh 9


Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 9

UNIT 9: NATURAL DISASTERS

[THIÊN TAI]

1. 

=> 

2. 

3. 

4. 

=> 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.  

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

=>  

36. 

=> 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 


Bình chọn:
4.3 trên 48 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.