Tiếng Anh lớp 9

Unit 2: Clothing - Quần áo

Speak - Unit 2 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.4 trên 102 phiếu

Match the phrases to the pictures.(Nối những cụm từ với các bức tranh)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

3. SPEAK (Nói)

Task 1: Match the phrases to the pictures.(Nối những cụm từ với các bức tranh)

1. a colorful T-shirt                      

2. a plaid skirt                                 

3. a plain suit

4. a short-sleeved blouse

5. a sleeveless sweater                    

6. a striped shirt  

7. baggv pants     

8. faded jeans               

9. blue shorts

 Hướng dẫn giải: 

a - 1. a colorful T-shirt                                   

b - 5. a sleeveless sweater

c - 6. a striped shirt                                              

d - 3. a plain suit

e - 8. faded jeans                                              

f - 4. a short - sleeved blouse

g - 7. baggy pants                                                

h - 2. a plaid skirt

i - 9. blue shorts

Tạm dịch: 

1. áo phông nhiều màu

5. áo len cộc tay

6. áo sơ mi kẻ 

3. bộ vest trơn 

8. quần jeans bạc màu

4. áo nữ ngắn tay

7. quần dài ống rộng

2. váy kẻ ca-rô

9. quần ngắn nam màu xanh

Bài 2

Task 2: Work in small groupsWrite two more questions for the last section of this survev about students' wear. Then interv iew members of another group. The words in section a) may help you.

(Thực hành từng nhóm nhỏ. Viết hai câu hỏi nữa cho phần cuối của khảo sát này về sự ăn mặc của học sinh. Sau đó phỏng vấn các thành viên của một nhóm khác. Những từ ở bài tập 1 có thể giúp em.)

Casual clothes: What do you usually wear on the weekend?

                        Why do you wear these clothes?

Favorite clothes: What is your favorite type of clothing? Why?

 School uniform: Is it comfortable?

                          What color is it?

Clothes for special occasions:

Hướng dẫn giải: 

What do you usually wear on special occasions?

Where do you often buy these clothes?

Tạm dịch: 

- Quần áo thường ngày: Bạn thường mặc gì vào cuối tuần?

Tại sao bạn mặc trang phục như vậy?

- Trang phục yêu thích: Trang phục yêu thích của bạn là gì? Tại sao?

- Đồng phục ở trường: Có thoải mái không?

Nó màu gì?

- Trang phục cho những dịp đặc biệt: Bạn thường mặc gì vào những dịp đặc biệt?

Bạn thường mua những trang phục này ở đâu?

Bài 3

Task 3  Now report the results of your survey. 

(Bây giờ báo cáo kết quả cuộc khảo sát của bạn.)

Hướng dẫn giải:

I have asked 10 frinends in group 4 and I find out that: 

3 people usually wear jeans and T - shirt  on the weekend because they help them easy to attend outdoors activities

4 girls said they loved the traditional dress because it makes them look more graceful.

all of them said they liked their uniform.

- girls in this group usually wear skirts and shirt and the boys usually wear jeans and white shirt on special occasions. They said that their parents took them to different shops to by these clothes.

Tạm dịch: 

Mình đã hỏi 10 bạn ở nhóm 4 và phát hiện ra rằng:

- 3 người thường mặc quần jeans và áp phông vào cuối tuần vì chúng giúp họ dễ tham gia những hoạt động ngoài trời.

- 4 cô gái nói rằng họ thích áo dài truyền thống vì nó làm cho họ trông duyên dáng hơn.

- Tất cả các bạn ấy đều thích đồng phục.

- Các bạn gái trong nhóm thường mặc váy và áo sơ mi và các bạn trai thường mặc quần jeans và áo sơ mi trắng vào những dịp đặc biệt. Họ nói rằng bố mẹ dẫn họ đi đến các cửa hàng khác nhau để mua những quần áo này. 

Loigiahay.com

Các bài liên quan:

Listen - Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh 9 Listen - Unit 2 trang 16 SGK Tiếng Anh 9

You will hear a public announcement about a lost little girl called Mary. Listen and check (v) the letter of the correct picture to show what Mary is wearing.

Xem chi tiết
Read - Unit 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 9 Read - Unit 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 9

The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. The material, called jean, was named after sailors from Genoa in Italy, because they wore clothes made from it.

Xem chi tiết
Write - Unit 2 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 9 Write - Unit 2 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 9

Read the topic and Outline A. Then read the passage. (Hãy đọc chủ đề và dàn bài A. Sau đó đọc bài.)

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 2 trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 2 trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 9

1. Work with a partner. Read the dialogue. 2.Work with a partner. 3.Work with a partner. Ask and answer questions about each of the activities in the box

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com