Tiếng Anh lớp 9

Unit 4: Learning A New Language - Học một ngoại ngữ

Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

Bình chọn:
4.3 trên 51 phiếu

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. GETTING STARTED

Task 1: How do you learn English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

(Bạn học Tiếng Anh như thế nào? Đánh dấu những việc bạn thường làm từ danh sách dưới đây. Sau đó hãy thêm vào những việc mà bạn làm hoặc bạn muốn làm. Sau đó hãy thực hành với một bạn cùng lớp và so sánh danh sách của các bạn với nhau.)

1. Do the homework.

2. Do more grammar exercises in grammar books.

3. Read short stories or newspapers in English.

4. Write English as much as possible.

5. Learn by heart all the new words and texts.

6. Speak English with friends.

7. Use a dictionary for reading.

8. Practice listening to English tapes or English programs on the radio.

9. Watch English TV programs.

10. Learn to sing English songs

Hướng dẫn giải:

11. Join "English - speaking clubs".

12. Attend the lectures in English.

13. Take advantage of good chances to speak English - meeting foreign tourists or people who speak English.

Tạm dịch: 

1. Làm nhiều bài tập ở nhà.

2. Làm nhiều bài tập ngữ pháp trong các sách ngữ pháp.

3. Đọc truyện ngắn hoặc báo bằng tiếng Anh.

4. Viết tiếng Anh càng nhiều càng tốt.

5. Học thuộc lòng tất cả từ và bài đọc mới.

6. Nói tiếng Anh với bạn.

7. Sử dụng từ điển cho việc đọc sách.

8. Luyện tập nghe các băng nhựa tiếng Anh hay các chương trình tiếng Anh trên đài phát thanh.

9. Xem chương trình truyền hình bằng tiếng Anh.

10. Học hát những bài hát tiếng Anh.

11. Tham gia câu lạc bộ Nói tiếng Anh.

12. Tham gia các bài giảng tiếng Anh.

13. Tận dụng những cơ hội tốt để nói tiếng Anh - gặp những du khách nước ngoài hoặc những người nói tiếng Anh. 

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 4 trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 9

Paola: Hey, Lan! Have you finished your exam? Lan: Yes ..., I have.

Xem chi tiết
Speak - Unit 4 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 9 Speak - Unit 4 trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 9

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim.and you are awarded a scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad.

Xem chi tiết
Listen - Unit 4  trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 4 trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation.

Xem chi tiết
Read - Unit 4 trang 36 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 4 trang 36 SGK Tiếng Anh 9

Lớp tiếng Anh: - đầu buổi chiều - trình độ trung cấp - bắt đầu cuối tháng 10/ đầu Tháng 11

Xem chi tiết
Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 3 trang 26 SGK Tiếng Anh 9

Look at the pictures and the information given. Then write a passage entitled “ A Country Picnic”. Start like this.

Xem chi tiết
Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 Read - Unit 3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9

Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 3 trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 9

What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điểu gi? Viết câu.)

Xem chi tiết
Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 4 trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 9

How do you lea English? Check (S) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com