Getting started - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9


Match these environmental problems to the pictures. Picture c garbage dump

Đề bài

GETTING STARTED

Match these environmental problems to the pictures. 

(Nối những vấn đề môi trường với bức tranh phù hợp)

garbage dump                       air pollution                  

water pollution                      deforestation            

dynamite fishing                   spraying pesticides

Lời giải chi tiết

Picture A: air pollution     

(Ảnh A: ô nhiễm không khí)                      

Picture B: spraying pesticides

(Ảnh B: phun thuốc trừ sâu)

Picture C: garbage dump          

(Ảnh C: bãi rác)                  

Picture D: water pollution

(Ảnh D: ô nhiễm nước)

Picture E: deforestation            

(Ảnh E: sự tàn phá rừng)                 

Picture F: dynamite fishing

(Ảnh F: đánh bắt cá bằng thuốc nổ)

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí