Tiếng Anh lớp 9

Unit 6: The Environment - Môi trường

CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện) Unit 6 SGK Tiếng Anh 9

Bình chọn:
3.4 trên 11 phiếu

CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện) : OPEN / LIKELY CONDITION ( Điều kiện mở / có thể xảy ra) còn được gọi là "if" clause type I (Mệnh đề điều kiện loại 1)

CONDITIONAL SENTENCES (Câu điều kiện) : OPEN / LIKELY CONDITION ( Điếu kiện mở / có thể xảy ra) còn được gọi là “ if clause type I (Mệnh đề điều kiện loại 1)

1. Form (Dạng)

e.g.: If the bike is not expensive, I’ll buy it.

(Nếu chiếc xe đạp không đắt, tôi sẽ mua nó.)

If it doesn't rain, we’ll go for a picnic.

(Nếu trời không mưa, chúng tôi sẽ đi dã ngoại.)

2. Use (Cách dùng): Loại điều kiện này được dùng diễn tả sự kiện có thể xảy ra ở tương lai.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan:

ADVERB CLAUSES OF CAUSE REASON (Mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân) Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 ADVERB CLAUSES OF CAUSE REASON (Mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân) Unit 6 SGK Tiếng Anh 9

Conjunctions (Liên từ): Mệnh đề chỉ nguyên nhân được giới thiệu bởi một trong những liên từ sau : BECAUSE, AS (bởi vì), SINCE (bởi vì). FOR(bởi vì), NOW THAT (because now: bởi vì bây giờ), . . .

Xem chi tiết
Adverbs (Trạng từ / phó từ ) Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 Adverbs (Trạng từ / phó từ ) Unit 6 SGK Tiếng Anh 9

ADVERBS (Trạng từ/phó từ ): Là từ hay cụm từ bổ nghĩa cho động từ thường, một tính từ hay một trạng từ khác

Xem chi tiết
Adjectives & Adverbs ( Tính từ & Trạng từ) Unit 6 Tiếng Anh 9 Adjectives & Adverbs ( Tính từ & Trạng từ) Unit 6 Tiếng Anh 9

1. Adjectives (Tính từ) : là từ hay một cụm từ bổ nghĩa cho một danh từ (a noun), hay một đại từ (a pronoun).

Xem chi tiết
Getting started - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9 Getting started - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9

Match these environmental problems to the pictures. Picture c garbage dump

Xem chi tiết
Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 9 Language Focus - Unit 4 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 9

Complete the sentences. Use the modal verbs in brackets and the information in the box.

Xem chi tiết
Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 Write - Unit 4 trang 37 SGK Tiếng Anh 9

A letter of inquiry is a for information or action . In all formal letters, you must include the addresses of the writer and the recipient.

Xem chi tiết
Listen - Unit 4  trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen - Unit 4 trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 9

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation.

Xem chi tiết
Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9 Listen and Read - Unit 5 trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 9

Before newspapers were invented, town criers would go through city streets ringing a bell. They shouted the latest news as they were walking.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com