Bài 5.4 trang 147 SBT đại số 10


Giải bài 5.4 trang 147 sách bài tập đại số 10. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Nhiệt độ trung bình (\(^0C\)) của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến 1990

27,1 26,9 28,5 27,4 29,1 27,0 27,1 27,4 28,0 28,6
28,1 27,4 27,4 26,5 27,8 28,2 27,6 28,7 27,3 26,8
26,8 26,7 29,0 28,4 28,3 27,4 27,0 27,0 28,3 25,9

LG a

a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau:

[25; 26); [26; 27); [27; 28); [28; 29); [29; 30]

Phương pháp giải:

Đếm số lần xuất hiện lập bảng tân số.

Sử dụng công thức tính tần suất tính tần suất.

Lời giải chi tiết:

a) Bảng phân số tần số, tấn suất

Nhiệt độ trung bình của tháng 5 ở địa phương A từ 1961 đến hết 1990

Lớp nhiệt độ (\(^ οC\)) Tần số Tần suất (%)
[25; 26) 1 3,3
[26; 27) 5 16,7
[27; 28) 13 43,3
[28; 29) 9 30,0
[29; 30] 2 6,7
Cộng 30 100

LG b

b) Trong 30 năm được khảo sát, những năm có nhiệt độ trung bình của tháng 5 (ở địa phương A) từ \(28^0C \) đến \(30^0C \) chiếm bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

Quan sát bảng, cộng tuần suất các lớp thỏa mãn bài toán suy ra kết quả.

Lời giải chi tiết:

Những năm có nhiệt độ trung bình của tháng 5 (ở địa phương A) từ \(28^0C \) đến \(30^0C \) chiếm:

30%+6,7%=36,7%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài