Bài 5.2 trang 146 SBT đại số 10


Giải bài 5.2 trang 146 sách bài tập đại số 10. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

 Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ thông M (đơn vị: cm)

Nam

Nữ

175

163

146

150

172

141

155

150

176

162

147

151

172

142

156

154

176

161

149

152

172

142

157

152

177

165

148

153

175

150

158

152

176

169

152

155

175

154

159

153

170

144

168

160

170

150

144

160

170

143

167

160

170

152

144

165

170

142

166

160

170

152

143

159

165

141

174

161

170

160

143

165

166

144

173

162

170

160

140

159

175

156

161

172

175

160

145

168

175

157

162

171

176

161

146

159

176

160

158

170

176

162

147

168

176

164

159

170

175

164

148

159

175

163

160

170

176

165

149

168

Bảng 5

LG a

Với các lớp

[135; 145); [145; 155); [155;165); [165;175); [175; 185].

Hãy lập

Bảng phân bố tần số ghép lớp (đồng thời theo chiều cao của nam và của nữ).

Bảng phân bố tần suất ghép lớp (đồng thời theo chiều cao của nam và của nữ);

Phương pháp giải:

- Đếm số lần xuất hiện

Lời giải chi tiết:

Bảng phân bố tần số ghép lớp

 Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ thông M

Lớp chiều cao (cm)

Tần số

Nam

Nữ

[135;145)

[145;155)

[155;165)

[165;175)

[175;185]

5

9

19

17

10

8

15

16

14

7

Cộng

60

60

Bảng phân bố tần suất ghép lớp

Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường Trung học phổ thông M

Lớp chiều cao (cm)

Tần số

Nam

Nữ

[135;145)

[145;155)

[155;165)

[165;175)

[175;185]

8,33

15,00

31,67

28,33

16,67

13,33

25,00

26,67

23,33

11,67

Cộng

100(%)

100(%)

 

LG b

Trong số học sinh có chiều cao chưa dến 155 cm (của 120 học sinh được khảo sát), học sinh nam đông hơn hay học sinh nữ đông hơn?

Lời giải chi tiết:

Trong số học sinh có chiều cao chưa đến 155 cm, học sinh nữ đông hơn học sinh nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.