Bài 5.12 trang 158 SBT đại số 10


Giải bài 5.12 trang 158 sách bài tập đại số 10. Cho bảng phân bố tần số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho bảng phân bố tần số

Mức thu nhập trong năm 2000 của 31 gia đình trong một bản ở vùng núi cao

Mức thu nhập (triệu đồng)

Tần số

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7,5

13

1

1

3

4

8

5

7

2

Cộng

31

LG a

Tính số trung bình, số trung vị, mốt của các số liệu thống kê đã cho.

Lời giải chi tiết:

Số trung bình =( 4.1 + 4,5.1 + 5.3 + 5,5.4 + 6.8 + 6,5.5 + 7,5.7+13.2) /31= 6,6

Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần ta được:

4; 4,5; 5; 5; 5;...;13; 13

Vậy số trung vị là giá trị thứ 16 trog dãy trên hay \({M_e} = 6\) triệu đồng.

Mốt \({M_o} = 6\) triệu đồng.

LG b

Chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho.

Lời giải chi tiết:

Trong các số liệu thống kê đã cho có sự chênh lệch nhau quá lớn, nên ta không chọn số trung bình cộng mà chọn số trung vị \({M_e} = 6\)triệu đồng làm đại diện cho mức thu nhập trong năm 2000 của mỗi gia đình trong 31 gia đình được khảo sát.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.