Bài 5.10 trang 157 SBT đại số 10


Giải bài 5.10 trang 157 sách bài tập đại số 10. Tính số trung bình của dãy số liệu trong bảng 5 bằng hai cách: sử dụng bảng phân bố tần số và sử dụng bảng phân bố tần suất (theo các lớp chỉ ra trong bài tập 2 – trang 148).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Tính số trung bình của dãy số liệu về chiều cao của các học sinh nam và của các học sinh nữ cho ở trong bảng 5 bằng hai cách: sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp  (theo các lớp chỉ ra trong bài tập 2 của §1).

Lời giải chi tiết:

Tính chiều cao trung bình của học sinh nam

Cách 1: Sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp

\(\overline x  \)= (5 x 140 + 9 x 150 + 19 x 160 + 17 x 170 + 10 x 180) / 60

\(\overline x  = 163\)

Cách 2: Sử dụng bảng phân bố tần suất ghép lớp

\(\overline x  \)= (8,33 x 140 + 15 x 150 + 31,67 x 160 + 28,33 x 170 + 16,67 x 180) / 100

\(\overline x  = 163\)

Tính chiều cao trung bình của học sinh nữ

Cách 1. Sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp

\(\overline x  \)= (8 x 140 + 15 x 150 + 16 x 160 + 14 x 170 + 7 x 180) / 60

\(\overline x  = 159,5\).

Cách 2: Sử dụng bảng phân bố tần suất ghép lớp

\(\overline x  \)= (13,33 x 140 + 25 x 150 + 26,67 x 160 + 23,33 x 170 + 11,67 x 180) / 100

\(\overline x  = 159,5\).

LG b

So sánh chiều cao của học sinh nam với chiều cao của học sinh nữ trong nhóm học sinh được khảo sát.

Lời giải chi tiết:

Vì \(\overline {{x_{nam}}}  = 163 > \overline {{x_{nu}}}  = 159,5\); nên suy ra học sinh ở nhóm nam cao hơn học sinh ở nhóm nữ.

LG c

Tính chiều cao trung bình của tất cả 120 học sinh đã được khảo sát.

Lời giải chi tiết:

\(\overline x  = (60 \times 159,5 + 60 \times 163)\dfrac{1}{{120}} \) \(= (159,5 + 163)\dfrac{1}{2} \approx 161(cm)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài