Bài 4.49 trang 117 SBT đại số 10


Đề bài

Hình 44 (miền không bị gạch, kể cả biên) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào

A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y \le 4}\\{x \ge 0}\end{array}} \right.\)

B. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y - 4 \le 0}\\{y \ge 0}\end{array}} \right.\)

C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y \le 4}\\{3x + y \le 6}\end{array}} \right.\)

D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y \le 4}\\{3x + y < 6}\end{array}} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận diện đồ thị của 2  phương trình \(ax + by = c\) có trong hệ bất phương trình, loại trừ đáp án

Lời giải chi tiết

Ta thấy: Đường thẳng được biểu diễn trong hình là đồ thị của đường \(x + y = 4\)và \(3x + y = 6\). Vì miền nghiệm lấy cả biên nên ta nhận thấy đáp án đúng là

Đáp án C.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.