Bài 4.49 trang 117 SBT đại số 10


Giải bài 4.49 trang 117 sách bài tập đại số 10. Hình 44 (miền không bị gạch, kể cả biên) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào...

Đề bài

Hình 44 (miền không bị gạch, kể cả biên) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào

A. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y \le 4}\\{x \ge 0}\end{array}} \right.\)

B. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y - 4 \le 0}\\{y \ge 0}\end{array}} \right.\)

C. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y \le 4}\\{3x + y \le 6}\end{array}} \right.\)

D. \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y \le 4}\\{3x + y < 6}\end{array}} \right.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận diện đồ thị của 2  phương trình \(ax + by = c\) có trong hệ bất phương trình, loại trừ đáp án

Lời giải chi tiết

Ta thấy: Đường thẳng được biểu diễn trong hình là đồ thị của đường \(x + y = 4\)và \(3x + y = 6\). Vì miền nghiệm lấy cả biên nên ta nhận thấy đáp án đúng là

Đáp án C.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài