Bài 1.33 trang 16 SBT đại số 10


Giải bài 1.33 trang 16 sách bài tập đại số 10. Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định tính đúng, sai của mỗi mệnh đề sau

LG a

\({\rm{[-3;0]}} \cap {\rm{ (0;5)}} = {\rm{\{ }}0\} \);

Phương pháp giải:

Biểu diễn các tập hợp trên trục số và sử dụng các phép toán tập hợp để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

Sai vì \({\rm{[-3;0]}} \cap {\rm{ (0;5)}} = \emptyset \)

LG b

\(( - \infty ;2) \cup (2; + \infty ) = ( - \infty ; + \infty )\)

Phương pháp giải:

Biểu diễn các tập hợp trên trục số và sử dụng các phép toán tập hợp để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

Sai vì \(( - \infty ;2) \cup (2; + \infty ) = ( - \infty ; + \infty )\backslash \left\{ 2 \right\}\)

LG c

\({\rm{( - 1;3)}} \cap {\rm{ (2;5)}} = (2;3)\);

Phương pháp giải:

Biểu diễn các tập hợp trên trục số và sử dụng các phép toán tập hợp để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

Đúng

LG d

\((1;2) \cup (2;5) = (1;5)\)

Phương pháp giải:

Biểu diễn các tập hợp trên trục số và sử dụng các phép toán tập hợp để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

Sai vì \((1;2) \cup (2;5) = (1;5)\backslash \left\{ 2 \right\}\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4: Các tập hợp số

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.