Bài 1.31 trang 16 SBT đại số 10


Giải bài 1.31 trang 16 sách bài tập đại số 10. Xác định mỗi tập hợp số sau và biểu diễn nó trên trục số...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định mỗi tập hợp số sau và biểu diễn nó trên trục số

LG a

\(( - 3;3) \cup ( - 1;0)\);  

Phương pháp giải:

Biểu diễn các tập hợp số trên trục số và sử dụng các phép toán tập hợp để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

\(( - 3;3) \cup ( - 1;0) = ( - 3;3)\) 

LG b

 \(( - 1;3) \cup {\rm{[0}};5{\rm{]}}\);

Phương pháp giải:

Biểu diễn các tập hợp số trên trục số và sử dụng các phép toán tập hợp để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

\(( - 1;3) \cup {\rm{[0}};5{\rm{] = ( - 1;5]}}\)

LG c

\(( - \infty ;0) \cap (0;1)\);

Phương pháp giải:

Biểu diễn các tập hợp số trên trục số và sử dụng các phép toán tập hợp để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

 \(( - \infty ;0) \cap (0;1) =\emptyset \)

 

LG d

\(( - 2;2{\rm{]}} \cap {\rm{[}}1;3)\).

Phương pháp giải:

Biểu diễn các tập hợp số trên trục số và sử dụng các phép toán tập hợp để làm bài tập.

Lời giải chi tiết:

 \(( - 2;2{\rm{]}} \cap {\rm{[}}1;3) = {\rm{[}}1;2]\) 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.