Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 10


Đề bài

Một loại tinh thể nguyên tử, có khối lượng riêng là \(19,36 g/cm^3\). Trong đó, các nguyên tử chỉ chiếm 74% thể tích của tinh thể, còn lại là các khe rỗng. Bán kính của nguyên tử là 1,44Å
a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử, từ đó suy ra khối lượng mol nguyên tử.
b) Hạt nhân nguyên tử có 118 nơtron, nguyên tử khối được coi bằng tổng khối lượng proton và nơtron. Tính số proton

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) 1 mol chứa N = 6,022.1023 nguyên tử

=> M = V.D.N

b) nguyên tử khối ≈ số khối A = P + N

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Vì nguyên tử chiếm 74% thể tích

Khối lượng riêng của nguyên tử là:

\(D = \dfrac{{19,36.100}}{{74}} = 26,16(g/c{m^3})\)

r = 1,44Å = 1,44.10-8

Khối lượng của 1 mol nguyên tử :

\(M = D.V.N = \dfrac{4}{3}\pi {r^3}.D.N = \dfrac{4}{3}.3,14.{({1,44.10^{ - 8}})^3}.26,16.6,{022.10^{23}} \approx 197(g/mol)\)

b) Nguyên tử khối là 197.
ta có : nguyên tử khối ≈ số khối = p + n

=> 179 = 118 + p
số proton = 197 – 118 = 79

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu
 • Bài 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Xác định khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hiđro, coi nó như một khối cầu có bán kính là 1.10^-15 m.

 • Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

 • Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi phóng chùm tia (alpha ) vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong khoảng 10^8 hạt (alpha ) có một hạt gặp hạt nhân.

 • Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với 1 gam hiđro sẽ thu được 7,936 gam oxi.

 • Bài 1.6 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.6 trang 4 SBT hóa học 10 . a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.