Bài 1.3 trang 3 SBT Hóa học 10


Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hạt nhân nguyên tử hiđro có 1 proton.

B. Hạt nhân nguyên tử hiđro chỉ có 1 proton, không có nơtron.

C. Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của hidro đều có proton và nơtron

D. Hạt nhân nguyên tử của các đồng vị của hiđro đều có nơtron.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nguyên tử H có 1 proton và 1 electron.

Lời giải chi tiết

Hạt nhân nguyên tử hiđro chỉ có 1 proton, không có nơtron.

=>  Đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Thành phần nguyên tử

 • Bài 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10. Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97 g/cm3.

 • Bài 1.5 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.5 trang 4 sách bài tập hóa học 10 . Theo định nghĩa, số Avogađro là một số bằng số nguyên tử đồng vị cacbon-12 có trong 12 g đồng vị cacbon-12

 • Bài 1.6 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.6 trang 4 SBT hóa học 10 . a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

 • Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với 1 gam hiđro sẽ thu được 7,936 gam oxi.

 • Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi phóng chùm tia (alpha ) vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong khoảng 10^8 hạt (alpha ) có một hạt gặp hạt nhân.

 • Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

 • Bài 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Xác định khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hiđro, coi nó như một khối cầu có bán kính là 1.10^-15 m.

 • Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.11 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Một loại tinh thể nguyên tử, có khối lượng riêng là 19,36 g/cm3.

 • Bài 1.2 trang 3 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.2 trang 3 sách bài tập Hóa học 10. Trong nguyên tử, hạt mang điện dương là

 • Bài 1.1 trang 3 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.1 trang 3 sách bài tập hóa học 10. Beri và oxi lần lượt có khối lượng nguyên tử bằng

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.