Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10


Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

Đề bài

 Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng \(\dfrac{1}{{12}}\) khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại định nghĩa về nguyên tử khối tại đây

Lời giải chi tiết

Vì nguyên tố cacbon là một hỗn hợp đồng vị \({}^{12}C,{}^{13}C\) ... cho nên nguyên tử khối trung bình của cacbon là 12,0111 (chứ không phải chính xác là 12). Nếu lấy đơn vị cacbon theo định nghĩa nêu trong câu hỏi thì đơn vị đó sẽ lớn hơn đơn vị cacbon theo định nghĩa như sau :

“Một đơn vi cacbon bằng \(\dfrac{1}{{12}}\) khối lượng của một nguyên tử cacbon \({}^{12}C\)”

Tuy nhiên, vì sự khác nhau không lớn, nên định nghĩa trên không sai mà chỉ thiếu chính xác.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Thành phần nguyên tử

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài