Bài 1.6 trang 4 SBT Hóa học 10


Giải bài 1.6 trang 4 SBT hóa học 10 . a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

Đề bài

a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

b) Hãy tính đơn vị khối lượng nguyên tử (u) ra gam.

c) Hãy cho biết khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 tính ra đơn vị khối lượng nguyên tử u.

d) Biết rằng khối lượng của nguyên tử đồng vị cacbon-12 gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro (H), hãy tính khối lượng của nguyên tử hiđro ra u.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Xem thêm lý thuyết về Thành phần nguyên tử tại đây

b. Ta có: \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\)

Mà \({m_C} = 12\,\,gam/mol = \dfrac{{12}}{{6,{{022.10}^{23}}}}\) gam/nguyên tử

\( \to 1u = ?\,\,gam\)

c. Vì \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\)

\( \to {m_C}\)

d. Vì \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\)

\( \to {m_C} = 12u\)

Mà \({m_C} = 11,9059.{m_H}\)

\(\to m{ _H}\)

Lời giải chi tiết

a) Một đơn vị khối lượng nguyên tử bằng \(\dfrac{1}{{12}}\) khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12( \(m_C\)).

b) Ta có: \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\)

Mà \({m_C} = 12\,\,gam/mol = \dfrac{{12}}{{6,{{022.10}^{23}}}}\) gam/nguyên tử

\( \to 1u = \dfrac{1}{{12}}.\dfrac{{12}}{{6,{{022.10}^{23}}}} = 1,{6605.10^{ - 24}}\,\,gam\)

c) Vì \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\)

\( \to {m_C}\) = 12u

d) Vì \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\) 

\( \to {m_C} = 12u\)

Mà \({m_C} = 11,9059.{m_H}\)

\( \to 12u = 11,9059.{m_H}\)

\( \to {m_H} = \dfrac{{12}}{{11,9059}}u = 1,0079u\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 1: Thành phần nguyên tử

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài