Bài 1.6 trang 4 SBT Hóa học 10


Giải bài 1.6 trang 4 SBT hóa học 10 . a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

Đề bài

a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

b) Hãy tính đơn vị khối lượng nguyên tử (u) ra gam.

c) Hãy cho biết khối lượng nguyên tử đồng vị cacbon-12 tính ra đơn vị khối lượng nguyên tử u.

d) Biết rằng khối lượng của nguyên tử đồng vị cacbon-12 gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro (H), hãy tính khối lượng của nguyên tử hiđro ra u.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Xem thêm lý thuyết về Thành phần nguyên tử tại đây

b. Ta có: \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\)

Mà \({m_C} = 12\,\,gam/mol = \dfrac{{12}}{{6,{{022.10}^{23}}}}\) gam/nguyên tử

\( \to 1u = ?\,\,gam\)

c. Vì \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\)

\( \to {m_C}\)

d. Vì \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\)

\( \to {m_C} = 12u\)

Mà \({m_C} = 11,9059.{m_H}\)

\(\to m{ _H}\)

Lời giải chi tiết

a) Một đơn vị khối lượng nguyên tử bằng \(\dfrac{1}{{12}}\) khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12( \(m_C\)).

b) Ta có: \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\)

Mà \({m_C} = 12\,\,gam/mol = \dfrac{{12}}{{6,{{022.10}^{23}}}}\) gam/nguyên tử

\( \to 1u = \dfrac{1}{{12}}.\dfrac{{12}}{{6,{{022.10}^{23}}}} = 1,{6605.10^{ - 24}}\,\,gam\)

c) Vì \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\)

\( \to {m_C}\) = 12u

d) Vì \(1u = \dfrac{1}{{12}}.{m_C}\) 

\( \to {m_C} = 12u\)

Mà \({m_C} = 11,9059.{m_H}\)

\( \to 12u = 11,9059.{m_H}\)

\( \to {m_H} = \dfrac{{12}}{{11,9059}}u = 1,0079u\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu
 • Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với 1 gam hiđro sẽ thu được 7,936 gam oxi.

 • Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi phóng chùm tia (alpha ) vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong khoảng 10^8 hạt (alpha ) có một hạt gặp hạt nhân.

 • Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

 • Bài 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Xác định khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hiđro, coi nó như một khối cầu có bán kính là 1.10^-15 m.

 • Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.11 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Một loại tinh thể nguyên tử, có khối lượng riêng là 19,36 g/cm3.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí