Bài 1.5 trang 4 SBT Hóa học 10


Giải bài 1.5 trang 4 sách bài tập hóa học 10 . Theo định nghĩa, số Avogađro là một số bằng số nguyên tử đồng vị cacbon-12 có trong 12 g đồng vị cacbon-12

Đề bài

Theo định nghĩa, số Avogađro là một số bằng số nguyên tử đồng vị cacbon-12 có trong 12 g đồng vị cacbon-12.
Số Avogađro được kí hiệu là N.

N= 6,0221415.1023 thường lấy là 6,022.1023

a. Hãy tính khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12.

b. Hãy tính số nguyên tử có trong 1 gam đồng vị cacbon-12.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Trong 12 gam đồng vị cacbon-12 có 6,022.1023 nguyên tử

\( \to \) m1 nguyên tử C = \(\dfrac{{12}}{{6,{{022.10}^{23}}}}\) gam

b. Trong 12 gam đồng vị cacbon-12 có 6,022.1023 nguyên tử

\( \to \) trong 1 gam đồng vị cacbon-12 có \(\dfrac{{6,{{022.10}^{23}}}}{{12}}\) nguyên tử cacbon-12

Lời giải chi tiết

a. Trong 12 gam đồng vị cacbon-12 có 6,022.1023 nguyên tử

\( \to \) m1 nguyên tử C = \(\dfrac{{12}}{{6,{{022.10}^{23}}}} = 19,{93.10^{ - 24}}\) gam

b. Trong 12 gam đồng vị cacbon-12 có 6,022.1023 nguyên tử

\( \to \) trong 1 gam đồng vị cacbon-12 có \(\dfrac{{6,{{022.10}^{23}}}}{{12}} = {501.10^{20}}\) nguyên tử cacbon-12

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu
 • Bài 1.6 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.6 trang 4 SBT hóa học 10 . a) Hãy định nghĩa thế nào là một đơn vị khối lượng nguyên tử (u).

 • Bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.7 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi điện phân nước, người ta xác định được là ứng với 1 gam hiđro sẽ thu được 7,936 gam oxi.

 • Bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.8 trang 4 SBT Hóa học 10. Khi phóng chùm tia (alpha ) vào một lá vàng mỏng, người ta thấy rằng trong khoảng 10^8 hạt (alpha ) có một hạt gặp hạt nhân.

 • Bài 1.9 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Nếu ta định nghĩa : “Một đơn vị cacbon (đvC) bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử cacbon” thì có chính xác không ? Vì sao ?

 • Bài 1.10 trang 4 SBT Hóa học 10

  Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập Hóa học 10. Xác định khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử hiđro, coi nó như một khối cầu có bán kính là 1.10^-15 m.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí