Bài 2.1 ,2.2 trang 5 SBT Hóa học 10


Giải bài 2.1, 2.2 trang 5 sách bài tập Hóa học 10. 2.1. Ba nguyên tử X, Y, Z có số proton và số nơtron như sau : X : 20 proton và 20 nơtron, Y: 18 proton và 22 nơtron,

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 2.1.

Ba nguyên tử X, Y, Z có số proton và số nơtron như sau :
X : 20 proton và 20 nơtron,
Y: 18 proton và 22 nơtron, 
Z : 20 proton và 22 nơtron.
a) Những nguyên tử là các đồng vị của cùng một nguyên tố là
A. X, Y.                       B. X, Z.                  

C. Y, Z.                        D. X, Y, Z.
b) Những nguyên tử có cùng số khối là
A. X, Y.                       B. X, Z                  

C. Y, Z.                       D. X, Y, Z.

Phương pháp giải:

a) Xem lại lý thuyết về khái niệm nguyên tố tại đây

b) A = Z + N

Lời giải chi tiết:

a) Nguyên tố là các nguyên tử có cùng số proton 

=> Chọn B

b) Ta có: 

AX = 20 + 20 = 40

AY = 18 + 22 = 40

AZ = 20 + 22 = 42

Chọn A

Câu 2.2.

Cacbon tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị 12C và 13C, trong đó đồng vị 12C chiếm 98,9%.

Biết rằng đồng vị 12C có nguyên tử khối bằng 13,0034, đồng vị 12C có nguyên tử khối bằng 12, nguyên tử khối trung bình của cacbon là

A. 12,150.                      B. 12,011.               

C. 12,512.                      D. 12,250.

Phương pháp giải:

\(\overline A  = \dfrac{{{M_1}.{x_1} + {M_2}.{x_2} + ... + {M_n}.{x_n}}}{{{x_1} + {x_2} + ... + {x_n}}} = \dfrac{{{M_1}.{x_1} + {M_2}.{x_2} + ... + {M_n}.{x_n}}}{{100}}\)

Lời giải chi tiết:

\(\overline A  = \dfrac{{12.98,9 + 13,0034.(100-98,9) }}{{100}} = 12,011(dvC)\)

=> Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 2.3 trang 5 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.3 trang 5 sách bài tập Hóa học 10. Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học?

 • Bài 2.4 trang 6 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.4 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Đồng có 2 đồng vị bền là ({}_{29}^{63}Cu) và ({}_{29}^{65}Cu).

 • Bài 2.5 trang 6 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.5 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Hãy cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron và số khối của các nguyên tử sau đây:

 • Bài 2.6 trang 6 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.6 trang 6 sách bài tập Hóa học 10. Cho các đồng vị của hiđro: 1H; 2H; 3H

 • Bài 2.7 trang 6 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.7 trang 5 sách bài tập Hóa học 10. Khi cho hạt nhân He bắn phá vào hạt nhân N người ta thu được một proton và một hạt nhân X.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.