Bài 2.18 trang 8 SBT Hóa học 10


Giải bài 2.18 trang 8 sách bài tập Hóa học 10. Agon tách từ không khí là một hỗn hợp của 3 đồng vị sau:

Đề bài

Agon tách từ không khí là một hỗn hợp của 3 đồng vị sau :
\(^{40}Ar{\rm{ }}\left( {99,6\% } \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\,^{38}}Ar{\rm{ }}\left( {0,063\% } \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\,^{36}}Ar{\rm{ }}\left( {0,337\% } \right)\)
Tính thể tích của 20 gam agon ở điều kiện tiêu chuẩn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline A  = \dfrac{{40.99,6 + 36.0,377 + 38.0,063}}{{100}} = 39,98(dvC)\)

ĐKTC: 1 mol Ar nặng 39,98 g chiếm 22,4 lít

=> thể tích 20 g Ar là: \(\dfrac{{20.22,4}}{{39,98}}\)

Lời giải chi tiết

Nguyên tử khối trung bình của agon là :

\(\overline A  = \dfrac{{40.99,6 + 36.0,377 + 38.0,063}}{{100}} = 39,98(dvC)\)

Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 mol agon tức là 39,98 g chiếm thể tích là 22,4 lít.

Vậy thể tích của 20 gam agon là \(\dfrac{{20.22,4}}{{39,98}}=11.2(l)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
 • Bài 2.17 trang 8 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.17 trang 8 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tố chì có 4 đồng vị.Tính nguyên tử khối trung bình của chì.

 • Bài 2.16 trang 7 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.16 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Cho các hạt nhân nguyên tử sau đây, cùng với số khối và điện tích hạt nhân:

 • Bài 2.15 trang 7 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.15 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử Ar và Ca có cùng số khối là 40. Vậy chúng có phải là những đồng vị không?

 • Bài 2.14 trang 7 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.14 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Các đồng vị của hiđro tồn tại trong tự nhiên chủ yếu là

 • Bài 2.13 trang 7 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.13 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Clo tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí