Bài 2.18 trang 8 SBT Hóa học 10


Giải bài 2.18 trang 8 sách bài tập Hóa học 10. Agon tách từ không khí là một hỗn hợp của 3 đồng vị sau:

Đề bài

Agon tách từ không khí là một hỗn hợp của 3 đồng vị sau :
\(^{40}Ar{\rm{ }}\left( {99,6\% } \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\,^{38}}Ar{\rm{ }}\left( {0,063\% } \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\,^{36}}Ar{\rm{ }}\left( {0,337\% } \right)\)
Tính thể tích của 20 gam agon ở điều kiện tiêu chuẩn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline A  = \dfrac{{40.99,6 + 36.0,377 + 38.0,063}}{{100}} = 39,98(dvC)\)

ĐKTC: 1 mol Ar nặng 39,98 g chiếm 22,4 lít

=> thể tích 20 g Ar là: \(\dfrac{{20.22,4}}{{39,98}}\)

Lời giải chi tiết

Nguyên tử khối trung bình của agon là :

\(\overline A  = \dfrac{{40.99,6 + 36.0,377 + 38.0,063}}{{100}} = 39,98(dvC)\)

Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 mol agon tức là 39,98 g chiếm thể tích là 22,4 lít.

Vậy thể tích của 20 gam agon là \(\dfrac{{20.22,4}}{{39,98}}=11.2(l)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài