Bài 2.11 trang 7 SBT Hóa học 10


Đề bài

Gọi A là số khối của hạt nhân nguyên tử. Bán kính R của hạt nhân được tính gần đúng bằng hệ thức :
R = \({r_o}\root 3 \of A \,( = {r_o}{A^{1/3}})\)
với \(r_o\) = 1,2.10-13 cm.

Hãy tính khối lượng riêng của hạt nhân và cho biết khối lượng riêng đó có phụ thuộc vào số khối không ? (Coi nguyên tử khối trùng với số khối).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có: \(V = \dfrac{4}{3}\pi {R^3} = \dfrac{4}{3}\pi {\left( {1,{{2.10}^{ - 13}}} \right)^3}A{\text{ }}c{m^3}\)

\(m = \dfrac{A}{{6,{{022.10}^{23}}}}gam\)

=> \(D = \dfrac{m}{V}\)

Lời giải chi tiết

Thể tích của hạt nhân: 

\(V = \dfrac{4}{3}\pi {R^3} = \dfrac{4}{3}\pi {\left( {1,{{2.10}^{ - 13}}} \right)^3}A{\text{ }}c{m^3}\)

Khối lượng m của hạt nhân: \(m = \dfrac{A}{{6,{{022.10}^{23}}}}gam\)

Khối lượng riêng của hạt nhân:

\(D = \dfrac{m}{V} \approx \dfrac{A}{{6,{{022.10}^{23}}}} \times \dfrac{3}{{4\pi {{\left( {1,{{2.10}^{ - 13}}} \right)}^3}A}} = \dfrac{3}{{6,022.4\pi .1,{2^3}{{.10}^{ - 16}}}} \approx 2,{295.10^4}(g/c{m^3})\)

D ≈ 230 (triệu tấn/cm3)

Ta thấy biểu thức tính khối lượng riêng D không chứa số khối A (sau khi đã làm đơn giản) tức là D không phụ thuộc vào số khối A. Như vậy, theo hệ thức gần đúng nói trên thì khối lượng riêng của mọi hạt nhân đều như nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu
 • Bài 2.12 trang 7 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.12 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Hiđro có các đồng vị: 1H, 2H và oxi có các đồng vị: 16O, 17O, 18O.

 • Bài 2.13 trang 7 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.13 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Clo tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị:

 • Bài 2.14 trang 7 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.14 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Các đồng vị của hiđro tồn tại trong tự nhiên chủ yếu là

 • Bài 2.15 trang 7 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.15 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Nguyên tử Ar và Ca có cùng số khối là 40. Vậy chúng có phải là những đồng vị không?

 • Bài 2.16 trang 7 SBT Hóa học 10

  Giải bài 2.16 trang 7 sách bài tập Hóa học 10. Cho các hạt nhân nguyên tử sau đây, cùng với số khối và điện tích hạt nhân:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.