Bài 6 trang 143 SGK Giải tích 12

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giải bài 6 trang 143 SGK Giải tích 12. Tìm các số thực x, y sao cho:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6:

Tìm các số thực \(x, y\) sao cho:

a)

\(3x + yi = 2y + 1 + (2-x)i\)

Phương pháp:

\(a + bi = c + di \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = c\\b = d\end{array} \right.\)

Cách giải:

\(\eqalign{
& 3x + yi = (2y + 1)+(2 - x)i \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
3x = 2y + 1 \hfill \cr 
y = 2 - x \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = 1 \hfill \cr 
y = 1 \hfill \cr} \right. \cr} \)

\( \Rightarrow z = 1 + i\)

Loigiaihay.com

b)

\(2x + y – 1 = (x – 2y – 5)i\)

Phương pháp:

\(a + bi = c + di \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = c\\b = d\end{array} \right.\)

Cách giải:

\(\eqalign{
& 2x + y - 1 = (x + 2y - 5)i \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
2x + y - 1 = 0 \hfill \cr 
x + 2y - 5 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x = - 1 \hfill \cr 
y = 3 \hfill \cr} \right. \cr} \)

\( \Rightarrow z =  - 1 + 3i\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập Chương IV - Số phức

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.