Bài 2. Tích phân

Bình chọn:
3.6 trên 116 phiếu
Lí thuyết tích phân

Tổng hợp lí thuyết Tích phân đầy đủ, ngắn gọn dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 101 SGK Giải tích 12

Kí hiệu T là hình thang vuông giới hạn bởi ...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 104 SGK Giải tích 12

Giả sử f(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a; b]...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 106 SGK Giải tích 12

Hãy chứng minh các tính chất 1 và 2...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 108 SGK Giải tích 12

Cho tích phân...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 110 SGK Giải tích 12

a) Hãy tính ∫(x+1)exdx bằng phương pháp tính nguyên hàm từng phần.

Xem lời giải

Bài 1 trang 112 SGK Giải tích 12

Tính các tích phân sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 112 SGK Giải tích 12

Tính các tích phân.

Xem lời giải

Bài 3 trang 113 SGK Giải tích 12

Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân

Xem lời giải

Bài 4 trang 113 SGK Giải tích 12

Sử dụng phương pháp tích phân tưng phần, hãy tính tích phân:

Xem lời giải

Bài 5 trang 113 SGK Giải tích 12

Tính các tích phân.

Xem lời giải

Bài 6 trang 113 SGK Giải tích 12

Tính tích phân bằng hai phương pháp

Xem lời giải

Tích phân các hàm số cơ bản

Tích phân các hàm số cơ bản

Xem chi tiết

Các dạng toán về tích phân

Các dạng toán về tích phân

Xem chi tiết