Bài 1. Số phức

Bình chọn:
4.1 trên 82 phiếu
Lý thuyết số phức

Số phức z = a + bi có phần thực là a, phần ảo là b

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12

Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau: -3 + 5i, 4 - i√2, 0 + πi, 1 + 0i...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12

Viết số phức z có phần thực...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12

Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các số phức sau...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12

Số phức nào có môđun bằng 0 ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12

Biểu diễn các cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 133 SGK Giải tích 12

Cho z = 3 – 2i...

Xem lời giải

Bài 1 trang 133 sgk giải tích 12

Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết:

Xem lời giải

Bài 2 trang 133 sgk giải tích 12

Tìm các số thực x và y, bết:

Xem lời giải

Bài 3 trang 134 SGK Giải tích 12

Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện:

Xem lời giải

Bài 4 trang 134 SGK Giải tích 12

Tính |z|

Xem lời giải

Bài 5 trang 134 sgk giải tích 12

Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện:

Xem lời giải

Bài 6 trang 134 sgk giải tích 12

a) z = 1 - i√2;b) z = -√2 + i√3.c) z = 5;d) z = 7i.

Xem lời giải