Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian

Bình chọn:
4.4 trên 84 phiếu
Câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho một điểm M...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12 Câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 66 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 66 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 66 SGK Hình học 12. Với hệ tọa độ Oxyz trong không gian...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12 Câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt cầu tâm...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 68 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 68 SGK Hình học 12

Tìm tọa độ của các vectơ.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 68  SGK Hình học 12 Bài 2 trang 68 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 68 SGK Hình học 12. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 68 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 68 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 68 SGK Hình học 12. Tính tọa độ các đỉnh của hình hộp.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 68 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 68 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 68 SGK Hình học 12. Tính tích vô hướng của hai vectơ.

Xem chi tiết

Bài tập 5 - Trang 68 - SGK Hình học 12 Bài tập 5 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 68 SGK Hình học 12. Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu.

Xem chi tiết

Bài  6 - Trang 68 - SGK Hình học 12 Bài 6 - Trang 68 - SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 68 SGK Hình học 12. Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau.

Xem chi tiếtHỏi bài