Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

Bình chọn:
4.6 trên 135 phiếu
Câu 1 trang 126 Giải tích 12

Giải bài 1 trang 126 SGK Giải tích 12. Phát biểu định nghĩa nguyên hàm của hàm số f(x) trên một khoảng

Xem lời giải

Câu 2 trang 126 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 126 SGK Giải tích 12. Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn

Xem lời giải

Câu 3 trang 126 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 126 SGK Giải tích 12. Tìm nguyên hàm :

Xem lời giải

Câu 4 trang 126 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 126 SGK Giải tích 12. Tính:

Xem lời giải

Bài 5 trang 127 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 127 SGK Giải tích 12. Tính:

Xem lời giải

Câu 6 trang 127 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 127 SGK Giải tích 12. Tính:

Xem lời giải

Bài 7 trang 127 Giải tích 12

Giải bài 7 trang 127 SGK Giải tích 12. Quay hình D xung quanh trục Ox. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành.

Xem lời giải

Câu 1 trang 127 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 127 SGK Giải tích 12. Tính:

Xem lời giải

Câu 2 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 128 SGK Giải tích 12. Tính:

Xem lời giải

Câu 3 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 128 SGK Giải tích 12. Tính tích phân sau:

Xem lời giải

Câu 4 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 128 SGK Giải tích 12. Hãy chỉ ra khẳng định đúng:

Xem lời giải

Câu 5 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 128 SGK Giải tích 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong:

Xem lời giải

Câu 6 trang 128 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 128 SGK Giải tích 12. Thể tích của khối tròn xoay tại thành bằng:

Xem lời giảiHỏi bài