CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

Bình chọn:
4.6 trên 117 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Hình học 12

Xem lời giải

Lý thuyết khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện giới hạn (H) được gọi là đa diện lồi

Xem chi tiết

Lý thuyết khái niệm về thể tích của khối đa diện

Khối lập phương có cạnh bằng một được gọi là khối lập phương đơn vị.

Xem chi tiết

Lý thuyết khái niệm về khối đa diện

Hình đa diện (gọi tắt là đa diện)(H) là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai điều kiện:

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 12

Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 6 SGK Hình học 12

Kể tên các mặt của hình lăng trụ...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12

Giải thích tại sao hình 1.8c không phải là một khối đa diện?...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó là một số chẵn. Cho ví dụ

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó là một số chẵn. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 SGK Hình học 12

Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.

Xem lời giải

Bài 4 trang 12 SGK Hình học 12

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất