CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

Bình chọn:
4.6 trên 116 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Hình học 12

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 4 SGK Hình học 12

Nhắc lại định nghĩa hình lăng trụ và hình chóp...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 6 SGK Hình học 12 Câu hỏi 2 trang 6 SGK Hình học 12

Kể tên các mặt của hình lăng trụ...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 8 SGK Hình học 12

Giải thích tại sao hình 1.8c không phải là một khối đa diện?...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 12 Câu hỏi 4 trang 10 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng ...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 12 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 12 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó là một số chẵn. Cho ví dụ

Xem chi tiết

Bài 2 trang 12 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 12 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó là một số chẵn. Cho ví dụ.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 12 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 12 SGK Hình học 12

Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 12 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 12 SGK Hình học 12

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 15 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 15 SGK Hình học 12

Tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 16 SGK Hình học 12 Câu hỏi 2 trang 16 SGK Hình học 12

Đếm số đỉnh, số cạnh của khối bát diện đều...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 17 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng ...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài