Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Bình chọn:
4.1 trên 95 phiếu
Lý thuyết khái niệm về thể tích của khối đa diện

Khối lập phương có cạnh bằng một được gọi là khối lập phương đơn vị.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 22 SGK Hình học 12

Có thể chia (H1) thành bao nhiêu khối lập phương bằng (H0) ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 22 SGK Hình học 12

Có thể chia (H2) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H1)?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 22 SGK Hình học 12

Có thể chia (H) thành bao nhiêu khối hộp chữ nhật bằng (H2) ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 24 SGK Hình học 12

Hãy tính thể tích của nó...

Xem lời giải

Bài 1 trang 25 SGK Hình học 12

Tính thể tích khối tứ diện đều cạnh a.

Xem lời giải

Bài 2 trang 25 SGK Hình học 12

Tính thể tích khối bát diện đều cạnh a.

Xem lời giải

Bài 3 trang 25 SGK Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’.

Xem lời giải

Bài 4 trang 25 SGK Hình học 12

Cho hình chóp S.ABC. Trên các đoạn thẳng SA, SB, SC lần lượt lấy ba điểm A’, B’, C’ khác với S. Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 SGK Hình học lớp 12

Cho tam giác ABC vuông cân ở A và AB = a. Trên đường thẳng qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABC) lấy điểm D sao cho CD = a.

Xem lời giải

Bài 6 trang 26 SGK Hình học lớp 12

Cho hai đường thẳng chéo nhau d và d’. Đoạn thằng AB có độ dài a trượt trên d, đoạn thẳng CD có độ dài B trượt trên d’.

Xem lời giải