Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bình chọn:
4 trên 329 phiếu
Lý thuyết sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Kí hiệu K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.

Xem chi tiết

Tính đơn điệu của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số, khảo sát sự biến thiên, tính đơn điệu của hàm số, điều kiện để hàm số đồng biến - nghịch biến

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12

Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số (y = cos x) trên đoạn (displaystyle left[ {{{ - pi } over 2};,{{3pi } over 2}} right]) và các hàm số (displaystyle y = left| x right|) trên khoảng (displaystyle left( { - infty ; + infty } right)).

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 5 SGK Giải tích 12

Xét các hàm số sau và đồ thị của chúng Xét dấu đạo hàm của hàm số và điền vào bảng tương ứng.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Khẳng định ngược lại với định lí trên có đúng không ? ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng hàm số

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Xem lời giải

Các dạng toán về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Một số dạng bài thường gặp

Xem chi tiết