ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12

Bình chọn:
4.3 trên 77 phiếu
Câu hỏi 9 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 9 trang 145 SGK Giải tích 12. Nêu định nghĩa và các phương pháp tính tích phân.

Xem lời giải

Bài 1 trang 145 SGK Giải tích 12

Chứng tỏ rằng phương trình f(x)= 0 luôn có nghiệm thực. Tính các nghiệm đó.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 1 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của một hàm số trên một khoảng.

Xem lời giải

Câu 2 trang 145 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số khi a = 0

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 2 trang 145 SGK Giải tích 12. Phát biểu các điều kiện cần và đủ để hàm số f(x) đơn điệu trên một khoảng.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 3 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Phát biểu các điều kiện đủ để hàm số f(x) có cực trị (cực đại cực tiểu) tại điểm x0

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 4 trang 145 SGK Giải tích 12. Nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 5 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Nêu định nghĩa và các tính chất cơ bản của logarit.

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 6 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Phát biểu định lí về quy tắc logarit, công thức đổi cơ số.

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 7 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Nêu tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit, mối liên hệ giữa đồ thị của hàm số mũ và hàm số logarit cùng cơ số.

Xem lời giải

Câu hỏi 8 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 8 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Nêu định nghĩa và các phương pháp tính nguyên hàm.

Xem lời giải

Câu hỏi 10 trang 145 SGK Giải tích 12

Trả lời câu hỏi 10 trang 145 sách giáo khoa Giải tích 12. Nhắc lại định nghĩa số phức, số phức liên hợp, mô đun của số phức. Biểu diễn hình học của số phức.

Xem lời giải

Bài 3 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 146 SGK Giải tích 12. Tìm a và b để đồ thị của hàm số đi qua hai điểm A(1, 2) và B(-2, -1)

Xem lời giải

Bài 4 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 146 SGK Giải tích 12. Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình:

Xem lời giải

Câu 5 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 146 SGK Giải tích 12. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các điểm có tung độ bằng 1

Xem lời giải

Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12. Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ a ≠ -1

Xem lời giải

Câu 7 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 trang 146 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

Xem lời giải

Câu 8 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải bài 8 trang 147 SGK Giải tích 12. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Xem lời giải

Câu 9 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải bài 9 trang 147 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau:

Xem lời giải

Câu 10 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải bài 10 trang 147 SGK Giải tích 12. Giải các bất phương trình sau

Xem lời giải

Xem thêm