Bình chọn:
4.4 trên 62 phiếu
Bài 1 trang  145 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 145 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 145 SGK Giải tích 12. Chứng tỏ rằng phương trình f(x)= 0 luôn có nghiệm thực. Tính các nghiệm đó.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 145 SGK Giải tích 12 Câu 2 trang 145 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 145 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (C) của hàm số khi a = 0

Xem chi tiết
Bài 3 trang 146 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 146 SGK Giải tích 12. Tìm a và b để đồ thị của hàm số đi qua hai điểm A(1, 2) và B(-2, -1)

Xem chi tiết
Bài 4 trang 146 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 146 SGK Giải tích 12. Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 146 SGK Giải tích 12 Câu 5 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 146 SGK Giải tích 12. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại các điểm có tung độ bằng 1

Xem chi tiết
Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12 Bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 146 SGK Giải tích 12. Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ a ≠ -1

Xem chi tiết
Câu 7 trang 146 SGK Giải tích 12 Câu 7 trang 146 SGK Giải tích 12

Giải bài 7 trang 146 SGK Giải tích 12. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.

Xem chi tiết
Câu 8 trang 147 SGK Giải tích 12 Câu 8 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải bài 8 trang 147 SGK Giải tích 12. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Xem chi tiết
Câu 9 trang 147 SGK Giải tích 12 Câu 9 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải bài 9 trang 147 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu 10 trang 147 SGK Giải tích 12 Câu 10 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải bài 10 trang 147 SGK Giải tích 12. Giải các bất phương trình sau

Xem chi tiết
Câu 11 trang 147 SGK Giải tích 12 Câu 11 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải bài 11 trang 147 SGK Giải tích 12. Tính các tích phân sau bằng phương pháp tính tích phân từng phần

Xem chi tiết
Bài 12 trang 147 SGK Giải tích 12 Bài 12 trang 147 SGK Giải tích 12

Giải Bài 12 trang 147 SGK Giải tích 12. Tính các tích phân sau bằng phương pháp đổi biến số

Xem chi tiết
Câu 13 trang 148 SGK Giải tích 12 Câu 13 trang 148 SGK Giải tích 12

Giải bài 13 trang 148 SGK Giải tích 12. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng

Xem chi tiết
Câu 14 trang 148 SGK Giải tích 12 Câu 14 trang 148 SGK Giải tích 12

Giải bài 14 trang 148 SGK Giải tích 12. Tìm vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường

Xem chi tiết
Bài 15 trang 148 sgk Giải tích 12 Bài 15 trang 148 sgk Giải tích 12

Giải bài 15 trang 148 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập số phức

Xem chi tiết
Câu 16 trang 148 SGK Giải tích 12 Câu 16 trang 148 SGK Giải tích 12

Giải bài 16 trang 148 SGK Giải tích 12. Trên mặt phẳng tọa độ, hãy tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn bất đẳng thức:

Xem chi tiết