Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bình chọn:
4.5 trên 122 phiếu
Lý thuyết ứng dụng tích phân trong hình học

1. Tính diện tích hình phẳng. 2. Thể tích vật thể 3. Thể tích khối tròn xoay

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 114 SGK Giải tích 12

Tính diện tích hình thang vuông được giới hạn các đường thẳng y = -2x – 1, y = 0, x = 1 và x = 5 So sánh với diện tích hình thang vuông trong câu hỏi 1 bài 2.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 117 SGK Giải tích 12

Hãy nhắc lại công thức tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng h....

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 119 SGK Giải tích 12

Nhắc lại khái niệm mặt tròn xoay và khối tròn xoay trong hình học.

Xem lời giải

Bài 1 trang 121 SGK Giải tích 12

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

Xem lời giải

Bài 2 trang 121 SGK Giải tích 12

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y=x^2+1 tiếp tuyến với đường này tại điểm M(2;5) và trục Oy

Xem lời giải

Bài 3 trang 121 SGK Giải tích 12

Parabol chia hình tròn có tâm tại gốc tọa độ, bán kính thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 121 SGK Giải tích 12

Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox.

Xem lời giải

Bài 5 trang 121 SGK Giải tích 12

Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox.Tính thể tích của khối tròn xoay.

Xem lời giải

Các dạng toán về ứng dụng của tích phân trong hình học

Các dạng toán về ứng dụng của tích phân trong hình học

Xem chi tiết