CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Hình học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Hình học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Hình học 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương II - Hình học 12

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 31 SGK Hình học 12

Hãy nêu tên một số đồ vật có hình dạng là các mặt tròn xoay....

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 12 Câu hỏi 2 trang 35 SGK Hình học 12

Hỏi hình nón đó có bán kính r của đường tròn đáy và góc ở đỉnh của hình nón bằng bao nhiêu ?...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 12 Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 39 SGK Hình học lớp 12 Bài 1 trang 39 SGK Hình học lớp 12

Cho đường tròn tâm O bán kính r nằm trên mặt phẳng (P). Từ những điểm M thuộc đường tròn này ta kẻ những đường thẳng vuông góc với (P).

Xem chi tiết

Bài 2 trang 39 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 39 SGK Hình học 12

Trong mỗi trường hợp sau đây, hãy gọi tên các hình tròn xoay hoặc khối tròn xoay sinh ra bởi:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 39 SGK Hình học lớp 12 Bài 3 trang 39 SGK Hình học lớp 12

Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 20 cm, bán kính đáy r = 25 cm.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 39 SGK Hình học lớp 12 Bài 4 trang 39 SGK Hình học lớp 12

Trong không gian cho hai điểm A, B cố định và có độ dài AB = 20 cm,. Gọi d là một đường thẳng thay đổi luôn luôn đi qua A và cách B một khoảng bằng 10 cm

Xem chi tiết

Bài 5 trang 39 SGK Hình học lớp 12 Bài 5 trang 39 SGK Hình học lớp 12

Một hình trụ có bán kính đáy r = 5cm và có khoảng cách giữa hai đáy bằng 7 cm.

Xem chi tiết

Bài 6 trang 39 SGK Hình học lớp 12 Bài 6 trang 39 SGK Hình học lớp 12

Cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một tam giác đều canh 2a. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón đó.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 39 SGK Hình học lớp 12 Bài 7 trang 39 SGK Hình học lớp 12

Một hình trụ có bán kính r và chiều cao h = r√3.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 40 SGK Hình học lớp 12 Bài 8 trang 40 SGK Hình học lớp 12

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O;r) và (O';r). Khoảng cách giữa hai đáy là OO' = r.√3.

Xem chi tiết

Bài 9 trang 40 SGK Hình học lớp 12 Bài 9 trang 40 SGK Hình học lớp 12

Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng đi qua trục ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a√2.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 40 SGK Hình học lớp 12 Bài 10 trang 40 SGK Hình học lớp 12

Cho hình trụ có bán kính r và có chiều cao cũng bằng r. Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là các dây cung của hai đường tròn đáy,

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 43 SGK Hình học 12 Câu hỏi 1 trang 43 SGK Hình học 12

Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn đi qua hai điểm cố định A và B cho trước...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 45 SGK Hình học 12 Câu hỏi 2 trang 45 SGK Hình học 12

Hãy xác định đường tròn giao tuyến của mặt cầu S(O; r)...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài