Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Bình chọn:
4.6 trên 84 phiếu
Bài 1 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 50 SGK Hình học 12. Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu và cho biết (widehat {ACB}) = 900. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 50 SGK Hình học 12. Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) và cạnh BD vuông góc với cạnh BC

Xem chi tiết

Bài 3 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 50 SGK Hình học 12. Chứng minh rằng hình chóp có tất cả các cạnh bên bằng nhau

Xem chi tiết

Bài 4 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 50 SGK Hình học 12. Hình chóp S.ABC có một mặt cầu tiếp xúc với các cạnh SA, SB, SC và tiếp xúc với ba cạnh AB, BC, CA tại trung điểm của mỗi cạnh.

Xem chi tiết

Bài 5 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 5 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 50 SGK Hình học 12. Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi H là hình chiếu vuông góc của đỉnh A xuống mặt phẳng (BCD).

Xem chi tiết

Bài 6 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 6 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 50 SGK Hình học 12. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. Tính diện tích của mặt cầu và thể tích của khối cầu được tạo nên bởi mặt cầu đó.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 50 SGK Hình học 12 Bài 7 trang 50 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 50 SGK Hình học 12. Cho hình trụ có bán kính đáy r, trục OO' = 2r và mặt cầu đường kính OO'.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 51 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 51 SGK Hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD

Xem chi tiết

Bài 2 trang 51 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 51 SGK Hình học 12

Gọi S là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC' của hình lập phương ABCD.A'B'C'D'

Xem chi tiết

Bài 3 trang 51 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 51 SGK Hình học 12. Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có SA = a, AB = b, AC = c.

Xem chi tiết

Bài 4 trang 51 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 51 SGK Hình học 12. Cho hai điểm cố định A, B và một điểm M di động trong không gian

Xem chi tiết

Bài 5 trang 51 SGK Hình học 12 Bài 5 trang 51 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 51 SGK Hình học 12. Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 52 SGK Hình học 12 Bài 6 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 52 SGK Hình học 12. Trong các đa diện sau đây, đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 52 SGK Hình học 12 Bài 7 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 52 SGK Hình học 12. Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) và cạnh BD vuông góc với cạnh BC.

Xem chi tiết

Bài 8 trang 52 SGK Hình học 12 Bài 8 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 52 SGK Hình học 12. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD

Xem chi tiết

Bài 9 trang 52 SGK Hình học 12 Bài 9 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 52 SGK Hình học 12. Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 52 SGK Hình học 12 Bài 10 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 10 trang 52 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

Xem chi tiết

Bài 11 trang 53 SGK Hình học 12 Bài 11 trang 53 SGK Hình học 12

Giải bài 11 trang 53 SGK Hình học 12. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng r. Gọi O, O' là tâm của hai đáy với OO' = 2r. Một mặt cầu (S) tiếp xúc với hai đáy của hình trụ tại O và O'

Xem chi tiết

Bài 12 trang 53 SGK Hình học 12 Bài 12 trang 53 SGK Hình học 12

Giải bài 12 trang 53 SGK Hình học 12. Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng:

Xem chi tiết

Bài 13 trang 53 SGK Hình học 12 Bài 13 trang 53 SGK Hình học 12

Giải bài 13 trang 53 SGK Hình học 12. Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a.

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài