Ôn tập chương II - Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Bình chọn:
4.4 trên 99 phiếu
Bài 1 trang 50 SGK Hình học 12

Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu và cho biết (widehat {ACB}) = 900. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 SGK Hình học 12

Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) và cạnh BD vuông góc với cạnh BC

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 SGK Hình học 12

Chứng minh rằng hình chóp có tất cả các cạnh bên bằng nhau

Xem lời giải

Bài 4 trang 50 SGK Hình học 12

Hình chóp S.ABC có một mặt cầu tiếp xúc với các cạnh SA, SB, SC và tiếp xúc với ba cạnh AB, BC, CA tại trung điểm của mỗi cạnh.

Xem lời giải

Bài 5 trang 50 SGK Hình học 12

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi H là hình chiếu vuông góc của đỉnh A xuống mặt phẳng (BCD).

Xem lời giải

Bài 6 trang 50 SGK Hình học 12

Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. Tính diện tích của mặt cầu và thể tích của khối cầu được tạo nên bởi mặt cầu đó.

Xem lời giải

Bài 7 trang 50 SGK Hình học 12

Cho hình trụ có bán kính đáy r, trục OO' = 2r và mặt cầu đường kính OO'.

Xem lời giải

Bài 1 trang 51 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD

Xem lời giải

Bài 2 trang 51 SGK Hình học 12

Gọi S là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC' của hình lập phương ABCD.A'B'C'D'

Xem lời giải

Bài 3 trang 51 SGK Hình học 12

Hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và có SA = a, AB = b, AC = c.

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 SGK Hình học 12

Cho hai điểm cố định A, B và một điểm M di động trong không gian

Xem lời giải

Bài 5 trang 51 SGK Hình học 12

Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 52 SGK Hình học 12

Trong các đa diện sau đây, đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu:

Xem lời giải

Bài 7 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 52 SGK Hình học 12. Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) và cạnh BD vuông góc với cạnh BC.

Xem lời giải

Bài 8 trang 52 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD

Xem lời giải

Bài 9 trang 52 SGK Hình học 12

Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón.

Xem lời giải

Bài 10 trang 52 SGK Hình học 12

Giải bài 10 trang 52 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

Xem lời giải

Bài 11 trang 53 SGK Hình học 12

Cho hình trụ có bán kính đáy bằng r. Gọi O, O' là tâm của hai đáy với OO' = 2r. Một mặt cầu (S) tiếp xúc với hai đáy của hình trụ tại O và O'

Xem lời giải

Bài 12 trang 53 SGK Hình học 12

Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng:

Xem lời giải

Bài 13 trang 53 SGK Hình học 12

Giải bài 13 trang 53 SGK Hình học 12. Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a.

Xem lời giải

Xem thêm