CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 – Chương IV - Giải tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương IV - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 – Chương IV - Giải tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương IV - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 – Chương IV - Giải tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương IV - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 – Chương IV - Giải tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương IV - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 – Chương IV - Giải tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương IV - Giải tích 12 Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12. Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau: -3 + 5i, 4 - i√2, 0 + πi, 1 + 0i...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12. Viết số phức z có phần thực...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12. Số phức nào có môđun bằng 0 ?...

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12. Biểu diễn các cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12. Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các số phức sau...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 133 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 6 trang 133 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 6 trang 133 SGK Giải tích 12. Cho z = 3 – 2i...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 133 sgk giải tích 12 Bài 1 trang 133 sgk giải tích 12

Giải bài 1 trang 133 SGK Giải tích 12. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z, biết:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 133 sgk giải tích 12 Bài 2 trang 133 sgk giải tích 12

Giải bài 2 trang 133 SGK Giải tích 12. Tìm các số thực x và y, bết:

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 134 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 134 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 134 SGK Giải tích 12. Theo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi i là biến), hãy tính...

Xem chi tiết

Bài 3 trang 134 sgk giải tích 12 Bài 3 trang 134 sgk giải tích 12

Giải bài 3 trang 134 SGK Giải tích 12. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài