CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương IV - Giải tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương IV - Giải tích 12.

Xem lời giải

Lý thuyết phép chia số phức

Nhân cả tử và mẫu với a - bi (số phức liên hợp của mẫu).

Xem chi tiết

Lý thuyết cộng, trừ và nhân số phức

Phép cộng và phép nhân số phức

Xem chi tiết

Lý thuyết số phức

Số phức z = a + bi có phần thực là a, phần ảo là b

Xem chi tiết

Lý thuyết phương trình bậc hai với hệ số thực

Các căn bậc hai của số thực a < 0

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12

Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau: -3 + 5i, 4 - i√2, 0 + πi, 1 + 0i...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 131 SGK Giải tích 12

Viết số phức z có phần thực...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 132 SGK Giải tích 12

Biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ các số phức sau...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 132 SGK Giải tích 12

Số phức nào có môđun bằng 0 ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 132 SGK Giải tích 12

Biểu diễn các cặp số phức sau trên mặt phẳng tọa độ và nêu nhận xét...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 133 SGK Giải tích 12

Cho z = 3 – 2i...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất