CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bình chọn:
4.7 trên 116 phiếu
Bài 4 trang 134 sgk giải tích 12 Bài 4 trang 134 sgk giải tích 12

Giải bài 4 trang 134 SGK Giải tích 12. Tính |z|

Xem chi tiết
Bài 5 trang 134 sgk giải tích 12 Bài 5 trang 134 sgk giải tích 12

Giải bài 5 trang 134 SGK Giải tích 12. Trên mặt phẳng toạ độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thoả mãn điều kiện:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 134 sgk giải tích 12 Bài 6 trang 134 sgk giải tích 12

Giải bài 6 trang 134 SGK Giải tích 12.a) z = 1 - i√2;b) z = -√2 + i√3.c) z = 5;d) z = 7i.

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 135 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 135 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 135 SGK Giải tích 12. Hãy nêu các tính chất của phép cộng và phép nhân số phức....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 135 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 135 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 135 SGK Giải tích 12. Theo quy tắc nhân đa thức...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 135 sgk giải tích 12 Bài 1 trang 135 sgk giải tích 12

Giải bài 1 trang 135 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 136 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 136 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 136 SGK Giải tích 12. Hãy tính...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 136 sgk giải tích 12 Bài 2 trang 136 sgk giải tích 12

Giải bài 2 trang 136 SGK Giải tích 12. Tính α + β, α - β, biết:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 126 sgk giải tích 12 Bài 3 trang 126 sgk giải tích 12

Giải bài 3 trang 136 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 136 sgk giải tích 12 Bài 4 trang 136 sgk giải tích 12

Giải bài 4 trang 136 SGK Giải tích 12. Tính

Xem chi tiết
Bài 5 trang 136 sgk giải tích 12 Bài 5 trang 136 sgk giải tích 12

Giải bài 5 trang 136 SGK Giải tích 12. Tính:

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 138 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 138 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 138 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép chia sau:..

Xem chi tiết
Bài 1 trang 138 sgk giải tích 12 Bài 1 trang 138 sgk giải tích 12

Giải bài 1 trang 138 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép chia sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 138 sgk giải tích 12 Bài 2 trang 138 sgk giải tích 12

Giải bài 2 trang 138 SGK Giải tích 12. Tìm nghịch đảo

Xem chi tiết
Bài 3 trang 138 sgk giải tích 12 Bài 3 trang 138 sgk giải tích 12

Giải bài 3 trang 138 SGK Giải tích 12. Thực hiện các phép tính sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 138 sgk giải tích 12 Bài 4 trang 138 sgk giải tích 12

Giải bài 4 trang 138 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau:

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 139 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 139 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 139 SGK Giải tích 12. Thế nào là căn bậc hai của số thực dương a ?...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 140 sgk giải tích 12 Bài 1 trang 140 sgk giải tích 12

Giải bài 1 trang 140 SGK Giải tích 12. Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7; -8; -12; -20; -121

Xem chi tiết
Bài 2 trang 140 sgk giải tích 12 Bài 2 trang 140 sgk giải tích 12

Giải bài 2 trang 140 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 140 sgk giải tích 12 Bài 3 trang 140 sgk giải tích 12

Giải bài 3 trang 140 SGK Giải tích 12. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài