CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1- Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1- Chương III - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương III - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương III - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Hình học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Hình học 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Hình học 12

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12

Trong không gian Oxyz, cho một điểm M...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12

Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 66 SGK Hình học 12

Với hệ tọa độ Oxyz trong không gian...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12

Viết phương trình mặt cầu tâm...

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 SGK Hình học 12

Tìm tọa độ của các vectơ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 SGK Hình học 12

Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 SGK Hình học 12

Tính tọa độ các đỉnh của hình hộp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 68 SGK Hình học 12

Tính tích vô hướng của hai vectơ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 SGK Hình học 12

Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu.

Xem lời giải

Bài 6 trang 68 SGK Hình học 12

Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(2; -1; 3), B(4; 0; 1), C(-10; 5; 3)...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12

Hãy tìm một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α)...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12

Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài