CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 112 phiếu
Lý thuyết phương trình đường thẳng trong không gian

1. Đường thẳng ∆ qua điểm M0(x0 ; y0 ; z0) có vectơ chỉ phương (a1 ; a2 ; a3) có phương trình tham số dạng.

Xem chi tiết

Lý thuyết phương trình mặt phẳng

1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.

Xem chi tiết

Lý thuyết hệ tọa độ trong không gian

Hệ tọa độ Đề-các trong không gian.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 63 SGK Hình học 12

Trong không gian Oxyz, cho một điểm M. Hãy phân tích vecto OM theo 3 vecto không đồng phẳng i, j, k đã cho trên các trục Ox, Oy, Oz

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 64 SGK Hình học 12

Trong không gian Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 66 SGK Hình học 12

Với hệ tọa độ Oxyz trong không gian...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 67 SGK Hình học 12

Viết phương trình mặt cầu tâm...

Xem lời giải

Bài 1 trang 68 SGK Hình học 12

Tìm tọa độ của các vectơ.

Xem lời giải

Bài 2 trang 68 SGK Hình học 12

Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Xem lời giải

Bài 3 trang 68 SGK Hình học 12

Tính tọa độ các đỉnh của hình hộp.

Xem lời giải

Bài 4 trang 68 SGK Hình học 12

Tính tích vô hướng của hai vectơ.

Xem lời giải

Bài 5 trang 68 SGK Hình học 12

Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu.

Xem lời giải

Bài 6 trang 68 SGK Hình học 12

Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(2; -1; 3), B(4; 0; 1), C(-10; 5; 3)...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12

Hãy tìm một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α)...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12

Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng ...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12

Nếu B = 0 hoặc C = 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 12

Nếu A = C = 0 và B ≠ 0 hoặc nếu B = C = 0 và A ≠ 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì?...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) có phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất