CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bình chọn:
4.5 trên 110 phiếu
Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12

Nếu B = 0 hoặc C = 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 12

Nếu A = C = 0 và B ≠ 0 hoặc nếu B = C = 0 và A ≠ 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì?...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) có phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây...

Xem lời giải

Bài 1 trang 80 SGK Hình học 12

Viết phương trình mặt phẳng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SGK Hình học 12

Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SGK Hình học 12

a)Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx).

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SGK Hình học 12

Lập phương trình mặt phẳng.

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 SGK Hình học 12

Viết phương trình mặt phẳng.

Xem lời giải

Bài 6 trang 80 SGK Hình học 12

Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M(2 ; -1 ; 2) và song song với mặt phẳng ( β) có phương trình: 2x - y + 3z + 4 = 0.

Xem lời giải

Bài 7 trang 80 SGK Hình học 12

Lập phương trình mặt phẳng ( α) đi qua hai điểm A( 1; 0 ; 1), B(5 ; 2 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng: 2x - y + z - 7 = 0.

Xem lời giải

Bài 8 trang 81 SGK Hình học 12

Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 81 SGK Hình học 12

Tính khoảng cách từ điểm A(2 ; 4 ; -3) lần lượt đến các mặt phẳng.

Xem lời giải

Bài 10 trang 81 SGK Hình học 12

Giải các bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 82 SGK Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 84 SGK Hình học 12

Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 84 SGK Hình học 12

Cho hai đường thẳng d và d' có phương trình tham số lần lượt là...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 86 SGK Hình học 12

Chứng minh hai đường thẳng sau đây trùng nhau...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 89 SGK Hình học 12

Tìm số giao điểm của mặt phẳng (α): x + y + z - 3 = 0 với đường thẳng d trong các trường hợp sau:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 89 SGK Hình học 12

Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong các trường hợp.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất