Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bình chọn:
4.2 trên 180 phiếu
Lý thuyết khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = f(x)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 32 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số đã học theo sơ đồ trên....

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 35 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 36 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12

Lấy một ví dụ về hàm số có dạng...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 42 SGK Giải tích 12

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số...

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc bốn sau:

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số phân thức:

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12

Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Xem lời giải

Bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

Xem lời giải

Bài 7 trang 44 SGK Giải tích 12

Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 8 trang 44 SGK Giải tích 12

Cho hàm số

Xem lời giải

Bài 9 trang 44 SGK Giải tích 12

Cho hàm số

Xem lời giải

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc ba

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Câu 1 khảo sát hàm số là câu hỏi mặc định có trong mỗi đề thi tuyển sinh môn toán, cùng xem lại các bước thật kỹ nhé.

Xem chi tiết

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm bậc bốn trùng phương

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (Hàm bậc bốn trùng phương)

Xem chi tiết

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm phân thức hữu tỉ

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm phân thức hữu tỉ

Xem chi tiết

Các dạng toán về khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương

Các dạng toán về khảo sát hàm số bậc ba, bậc bốn trùng phương

Xem chi tiết