Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Bình chọn:
4.5 trên 120 phiếu
Câu hỏi 1 trang 32 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 32 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số đã học theo sơ đồ trên....

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 35 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 35 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 36 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 36 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ...

Xem chi tiết

Câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12

Lấy một ví dụ về hàm số có dạng...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 42 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 6 trang 42 SGK Giải tích 12

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 43 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 43 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc bốn sau:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 43 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 43 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số phân thức:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12

Bằng cách khảo sát hàm số, hãy tìm số nghiệm của các phương trình sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 44 SGK Giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Xem chi tiết

Bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 7 trang 44 SGK Giải tích 12

Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 8 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 8 trang 44 SGK Giải tích 12

Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 9 trang 44 SGK Giải tích 12 Bài 9 trang 44 SGK Giải tích 12

Cho hàm số

Xem chi tiếtHỏi bài