Ôn tập chương III - Phương pháp toạ độ trong không gian

Bình chọn:
4.3 trên 93 phiếu
Bài 1 trang 91 SGK Hình học 12

Cho hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm.

Xem lời giải

Bài 2 trang 91 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có đường kính là AB

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm A(-2 ; 6 ; 3), B(1 ; 0 ; 6), C(0; 2 ; -1), D(1 ; 4 ; 0).

Xem lời giải

Bài 4 trang 92 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, lập phương trình tham số của đường thẳng:

Xem lời giải

Bài 5 trang 92 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình:

Xem lời giải

Bài 6 trang 92 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) có phương trình 3x + 5y - z -2 = 0

Xem lời giải

Bài 7 trang 92 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(-1 ; 2 ; -3)

Xem lời giải

Bài 8 trang 93 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (α) tiếp xúc với mặt cầu

Xem lời giải

Bài 9 trang 93 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M( 1 ; -1 ; 2) trên mặt phẳng (α): 2x - y + 2z +11 = 0

Xem lời giải

Bài 10 trang 93 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(2 ; 1 ; 0) và mặt phẳng (α): x + 3y - z - 27 = 0.

Xem lời giải

Bài 11 trang 93 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng ∆

Xem lời giải

Bài 12 trang 93 SGK Hình học 12

Trong hệ toạ độ Oxyz, tìm toạ độ điểm A' đối xứng với điểm A(1 ; -2 ; -5)

Xem lời giải

Bài 1 trang 94 SGK Hình học 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? Trong không gian Oxyz cho ba vectơ

Xem lời giải

Bài 2 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 94 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Trong không gian Oxyz cho ba vectơ

Xem lời giải

Bài 3 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 94 SGK Hình học 12. Toạ độ của tâm hình bình hành OADB là:

Xem lời giải

Bài 4 trang 94 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 94 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem lời giải

Bài 5 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 95 SGK Hình học 12. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Toạ độ điểm G là trung điểm của MN là:

Xem lời giải

Bài 6 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 95 SGK Hình học 12. Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có bán kính là:

Xem lời giải

Bài 7 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 95 SGK Hình học 12. Phương trình của mặt phẳng (α) là:

Xem lời giải

Bài 8 trang 95 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 95 SGK Hình học 12. Cho ba điểm A (0 ; 2 ; 1), B(3; 0 ;1), C(1 ; 0 ; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

Xem lời giải

Xem thêm