Bài 1. Nguyên hàm

Bình chọn:
3.8 trên 104 phiếu
Lí thuyết nguyên hàm

Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F'(x) = f(x) với mọi x ∈ K.

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12

Tìm hàm số F(x) sao cho F’(x) = f(x) nếu:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 93 SGK Giải tích 12

Hãy tìm thêm những nguyên hàm khác của các hàm số nêu trong Ví dụ 1...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 93 SGK Giải tích 12

Hãy chứng minh Định lý 1....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 95 SGK Giải tích 12

Hãy chứng minh Tính chất 3...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 96 SGK Giải tích 12

Lập bảng theo mẫu dưới đây rồi dùng bảng đạo hàm trang 77...

Xem lời giải

Câu hỏi 6 trang 98 SGK Giải tích 12

a) Cho ∫(x−1)10dx. Đặtu=x–1, hãy viết(x−1)10dx theou vàdu

Xem lời giải

Câu hỏi 7 trang 99 SGK Giải tích 12

Hãy tính...

Xem lời giải

Câu hỏi 8 trang 100 SGK Giải tích 12

Cho P(x) là đa thức của x...

Xem lời giải

Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại?

Xem lời giải

Bài 2 trang 100,101 SGK Giải tích 12

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau?

Xem lời giải

Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12

Sử dụng phương pháp biến số, hãy tính:

Xem lời giải

Bài 4 trang 101 SGK Giải tích 12

Sử dụng phương pháp tính nguyên hàm từng phần, hãy tính:

Xem lời giải

Phương pháp đổi biến số

Phương pháp đổi biến số

Xem chi tiết

Phương pháp từng phần

Phương pháp từng phần

Xem chi tiết