Ôn tập chương I - Khối đa diện

Bình chọn:
4.1 trên 73 phiếu
Bài 1 trang 26 SGK Hình học 12

Các đỉnh, cạnh, mặt của một đa diện phải thoả mãn những tính chất nào?

Xem lời giải

Bài 2 trang 26 SGK Hình học 12

Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện.

Xem lời giải

Bài 3 trang 26 SGK Hình học 12

Thế nào là một khối đa diện lồi?

Xem lời giải

Bài 4 trang 26 SGK Hình học 12

Cho hình lăng trụ và hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau.

Xem lời giải

Bài 5 trang 26 SGK Hình học 12

Cho hình chóp tam giác O.ABC

Xem lời giải

Bài 6 trang 26 SGK Hình học 12

Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh AB bằng a.

Xem lời giải

Bài 7 trang 26 SGK Hình học 12

Cho hình chóp tam giác S.ABC

Xem lời giải

Bài 8 trang 26 SGK Hình học 12

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật

Xem lời giải

Bài 9 trang 26 SGK Hình học 12

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD

Xem lời giải

Bài 10 trang 27 SGK Hình học 12

Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C'

Xem lời giải

Bài 11 trang 27 SGK Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh BB' và DD'. Mặt phẳng (CEF) chia khối hộp trên làm hai khối đa diện

Xem lời giải

Bài 12 trang 27 SGK Hình học 12

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a.

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 27 SGK Hình học 12. Trong số các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 SGK Hình học 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 SGK Hình học 12

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem lời giải

Bài 4 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 28 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem lời giải

Bài 5 trang 28 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 28 SGK Hình học 12. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem lời giải

Bài 6 trang 28 SGK Hình học 12

Cho hình chóp S.ABC. Gọi A' và B' lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A'B'C' và S.ABC bằng:

Xem lời giải

Bài 7 trang 28 SGK Hình học 12

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A', B', C', D' theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A'B'C'D' và S.ABCD bằng:

Xem lời giải

Bài 8 trang 28 SGK Hình học 12

Thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:

Xem lời giải

Xem thêm