ÔN TẬP CUỐI NĂM - HÌNH HỌC 12

Bình chọn:
4.6 trên 115 phiếu
Bài 1 trang 99 SGK Hình học 12 Bài 1 trang 99 SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 99 SGK Hình học 12. Cho lăng trụ lục giác đều ABCDEF.A'B'C'D'E'F'

Xem chi tiết
Bài 2 trang 99 SGK Hình học 12 Bài 2 trang 99 SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 99 SGK Hình học 12. Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh bằng a. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của B'C' và C'D'.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 99 SGK Hình học 12 Bài 3 trang 99 SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 99 SGK Hình học 12. Cho mặt cầu (S) tâm O bán kính r. Hình nón có đường tròn đáy (C) và đỉnh I đều thuộc (S) được gọi là hình nón nội tiếp mặt cầu (S)

Xem chi tiết
Bài 4 trang 99 SGK Hình học 12 Bài 4 trang 99 SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 99 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1 ; 2 ;-1), B(7 ; -2 ; 3)

Xem chi tiết
Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12 Bài 5 trang 99 SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 99 SGK Hình học 12. Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC)

Xem chi tiết
Bài 6 trang 100 SGK Hình học 12 Bài 6 trang 100 SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 100 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) có phương trình x2 + y2 + z2 = 4a2 (a>0).

Xem chi tiết
Bài 7 trang 100 SGK Hình học 12 Bài 7 trang 100 SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 100 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1 và d2 có phương trình.

Xem chi tiết
Bài 8 trang 100 SGK Hình học 12 Bài 8 trang 100 SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 100 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1; 0 ; -1), B(3 ; 4 ; -2), C(4 ; -1; 1), D(3 ; 0 ;3).

Xem chi tiết
Bài 9 trang 100 SGK Hình học 12 Bài 9 trang 100 SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 100 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ; -1), C(2 ; 4; 3), D(2 ; 2 ; -1).

Xem chi tiết
Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12 Bài 10 trang 100 SGK Hình học 12

Giải bài 10 trang 100 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d.a) Tìm toạ độ giao điểm A của d và (α).

Xem chi tiết
Bài 11 trang 101 SGK Hình học 12 Bài 11 trang 101 SGK Hình học 12

Giải bài 11 trang 101 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho các điểm A(-1 ; 2 ; 0), B(-3 ; 0 ; 2), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 3 ;-2).

Xem chi tiết
Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12 Bài 12 trang 101 SGK Hình học 12

Giải bài 12 trang 101 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(3 ; -2 ; -2), B(3 ; 2 ; 0), C(0 ; 2 ; 1) và D(-1 ; 1 ; 2)

Xem chi tiết
Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12 Bài 13 trang 101 SGK Hình học 12

Giải bài 13 trang 101 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng:a) Chứng minh rằng d1 và d2 cùng thuộc một mặt phẳng.

Xem chi tiết
Bài 14 trang 101 SGK Hình học 12 Bài 14 trang 101 SGK Hình học 12

Giải bài 14 trang 101 SGK Hình học 12. Trong không gian cho ba điểm A, B, C. Xác định điểm G sao cho

Xem chi tiết
Bài 15 trang 101 SGK Hình học 12 Bài 15 trang 101 SGK Hình học 12

Giải bài 15 trang 101 SGK Hình học 12. Cho hai đường thẳng chéo nhau.a) Viết phương trình các mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau và lần lượt chứa d và d'.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12 Bài 16 trang 102 SGK Hình học 12

Giải bài 16 trang 102 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (α) có phương trình 4x + y + 2z + 1 = 0 và mặt phẳng (β) có phương trình 2x - 2y + z + 3 = 0.

Xem chi tiết


Gửi bài