Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bình chọn:
4.1 trên 113 phiếu
Câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12. Hãy chỉ ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2; 3] và nêu cách tính...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 20 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 20 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 20 SGK Giải tích 12. Xét tính đồng biến, nghịch biến và tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12. Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12. Lập bảng biến thiên của hàm số f(x)...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 24 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 24 SGK Giải tích 12. Trong số các hình chữ nhật cùng có chu vi 16 cm, hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 24 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 24 SGK Giải tích 12. Trong tất cả các hình chữ nhật cùng có diện tích ...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12. Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12. Tính giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

Xem chi tiết


Gửi bài