CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bình chọn:
4.1 trên 194 phiếu
Lý thuyết giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D.

Xem chi tiết

Lý thuyết sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Kí hiệu K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.

Xem chi tiết

Tính đơn điệu của hàm số

Tính đơn điệu của hàm số, khảo sát sự biến thiên, tính đơn điệu của hàm số, điều kiện để hàm số đồng biến - nghịch biến

Xem chi tiết

Lý thuyết khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = f(x)

Xem chi tiết

Lý thuyết đường tiệm cận

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C).

Xem chi tiết

Lý thuyết cực trị của hàm số

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm x ∈ (a ; b).

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12

Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số (y = cos x) trên đoạn (displaystyle left[ {{{ - pi } over 2};,{{3pi } over 2}} right]) và các hàm số (displaystyle y = left| x right|) trên khoảng (displaystyle left( { - infty ; + infty } right)).

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 5 SGK Giải tích 12

Xét các hàm số sau và đồ thị của chúng Xét dấu đạo hàm của hàm số và điền vào bảng tương ứng.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Khẳng định ngược lại với định lí trên có đúng không ? ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng hàm số

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12

Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12

Giả sử f(x) đạt cực đại tại xo. Hãy chứng minh khẳng định 3 trong chú ý trên bằng cách xét giới hạn tỉ số...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 14 SGK Giải tích 12

Sử dụng đồ thị, hãy xem xét các hàm số sau đây có cực trị hay không....

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12

Chứng minh hàm số y = |x| không có đạo hàm tại x = 0. Hàm số có đạt cực trị tại điểm đó không ?...

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem lời giải

Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất