CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bình chọn:
4.1 trên 186 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Giải Tích 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 1 - Chương I - Giải Tích 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 2 - Chương I - Giải Tích 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Giải Tích 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 3 - Chương I - Giải Tích 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Giải Tích 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 4 - Chương I - Giải Tích 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Giải Tích 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 5 - Chương I - Giải Tích 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Giải Tích 12

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 4 SGK Giải tích 12

Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số \(y = \cos x\) trên đoạn \(\displaystyle \left[ {{{ - \pi } \over 2};\,{{3\pi } \over 2}} \right]\) và các hàm số \(\displaystyle y = \left| x \right|\) trên khoảng \(\displaystyle \left( { - \infty ; + \infty } \right)\).

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 5 SGK Giải tích 12

Xét các hàm số sau và đồ thị của chúng Xét dấu đạo hàm của hàm số và điền vào bảng tương ứng.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Khẳng định ngược lại với định lí trên có đúng không ? ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12

Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng hàm số

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12

Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 13 SGK Giải tích 12

Dựa vào đồ thị (H.7, H.8), hãy chỉ ra các điểm tại đó mỗi hàm số sau có giá trị lớn nhất (nhỏ nhất)...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12

Giả sử f(x) đạt cực đại tại xo. Hãy chứng minh khẳng định 3 trong chú ý trên bằng cách xét giới hạn tỉ số...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài