CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bình chọn:
4.2 trên 176 phiếu
Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Giải tích 12. Giả sử f(x) đạt cực đại tại xo. Hãy chứng minh khẳng định 3 trong chú ý trên bằng cách xét giới hạn tỉ số...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 16 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 16 SGK Giải tích 12. Chứng minh hàm số y = |x| không có đạo hàm tại x = 0. Hàm số có đạt cực trị tại điểm đó không ?...

Xem chi tiết
Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 18 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 18 SGK Giải tích 12. Áp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 18 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng

Xem chi tiết
Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 18 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng với mọi giá trị của tham số m, hàm số:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 18 SGK Giải tích 12. Tìm a và b để các cực trị của hàm số:

Xem chi tiết
Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12 Bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12

Giải bài 6 trang 18 SGK Giải tích 12. Xác định giá trị của tham số m

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 21 SGK Giải tích 12. Hãy chỉ ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2; 3] và nêu cách tính...

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 20 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 20 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 20 SGK Giải tích 12. Xét tính đồng biến, nghịch biến và tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 23 SGK Giải tích 12. Tính giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 23 SGK Giải tích 12. Lập bảng biến thiên của hàm số f(x)...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 24 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 24 SGK Giải tích 12. Trong số các hình chữ nhật cùng có chu vi 16 cm, hãy tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 24 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 24 SGK Giải tích 12. Trong tất cả các hình chữ nhật cùng có diện tích ...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 24 SGK Giải tích 12. Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 24 SGK Giải tích 12. Tính giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 27 SGK Giải tích 12. Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞....

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 29 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 29 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 29 SGK Giải tích 12. Tính...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 30 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 30 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 30 SGK Giải tích 12. Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài