CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bình chọn:
3.3 trên 73 phiếu
Lý thuyết bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

1. Khái quát

Xem chi tiết

Lý thuyết hàm số lũy thừa

1. Khái niệm hàm số lũy thừa

Xem chi tiết

Lý thuyết phương trình mũ và phương trình lôgarit

1. Phương trình mũ cơ bản và phương trình lôgarit cơ bản

Xem chi tiết

Lý thuyết lôgarit

1. Định nghĩa Cho hai số dương a, b với a#1. Nghiệm duy nhất cảu phương trình ax=b được gọi là

Xem chi tiết

Lý thuyết lũy thừa

Tổng hợp lí thuyết "Lũy thừa" ngắn gọn, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Lý thuyết hàm số mũ, hàm số lôgarit

Tổng hợp lý thuyết hàm số mũ và hàm số lôgarit ngắn gọn, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12

Tính...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 50 SGK Giải tích 12

Hãy biện luận theo b số nghiệm của các phương trình...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 52 SGK Giải tích 12

Chứng minh tính chất...

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12

Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương....

Xem lời giải

Câu hỏi 5 trang 55 SGK Giải tích 12

Rút gọn biểu thức...

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12

So sánh các số...

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 SGK Giải tích 12

Tính: a, 9 mũ 2/5 nhân 27 mũ 2/5.

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12

Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Xem lời giải

Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần

Xem lời giải

Bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12

Cho a, b là những số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 56 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 57 SGK Giải tích 12

Tính đạo hàm của các hàm số...

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 58 SGK Giải tích 12

Tính đạo hàm của hàm số....

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất