CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bình chọn:
3.4 trên 63 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Giải - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12

Tính...

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 trang 50 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 50 SGK Giải tích 12

Hãy biện luận theo b số nghiệm của các phương trình...

Xem chi tiết

Câu hỏi 3 trang 52 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 52 SGK Giải tích 12

Chứng minh tính chất...

Xem chi tiết

Câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12

Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương....

Xem chi tiết

Câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12

So sánh các số...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 55 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 55 SGK Giải tích 12

Tính: a, 9 mũ 2/5 nhân 27 mũ 2/5.

Xem chi tiết

Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12

Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần

Xem chi tiết

Bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12

Cho a, b là những số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 56 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 56 SGK Giải tích 12

Chứng minh rằng:

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài