CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bình chọn:
3.4 trên 62 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Giải - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 45 phút và 1 tiết - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút  - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Giải Tích 12

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 49 SGK Giải tích 12. Tính...

Xem chi tiết
Câu hỏi 2 trang 50 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 2 trang 50 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 2 trang 50 SGK Giải tích 12. Hãy biện luận theo b số nghiệm của các phương trình...

Xem chi tiết
Câu hỏi 3 trang 52 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 3 trang 52 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 3 trang 52 SGK Giải tích 12. Chứng minh tính chất...

Xem chi tiết
Câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 4 trang 54 SGK Giải tích 12. Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương....

Xem chi tiết
Câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 6 trang 55 SGK Giải tích 12. So sánh các số...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 55 SGK Giải tích 12 Bài 1 trang 55 SGK Giải tích 12

Giải bài 1 trang 55 SGK Giải tích 12. Tính: a, 9 mũ 2/5 nhân 27 mũ 2/5.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12 Bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12

Giải bài 2 trang 55 SGK Giải tích 12. Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Xem chi tiết
Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12 Bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12

Giải bài 3 trang 56 SGK Giải tích 12. Viết các số sau theo thứ tự tăng dần

Xem chi tiết
Bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12 Bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12

Giải bài 4 trang 56 SGK Giải tích 12. Cho a, b là những số thực dương. Rút gọn các biểu thức sau:

Xem chi tiết
Bài 5 trang 56 SGK Giải tích 12 Bài 5 trang 56 SGK Giải tích 12

Giải bài 5 trang 56 SGK Giải tích 12. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết
Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12 Câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12

Giải câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài